Zoznam členov nášho združenia

 

Chcete sa k nám pripojiť a stať sa členom nášho združenia?

Stiahnite si nasledujúcu prihlášku vo formáte .pdf. Je pripravená ako formulár, ktorý môžete priamo vyplniť a po podpísaní elektronickým kľúčom (pokiaľ máte) priamo odoslať. Druhou možnosťou je vyplnenie, vytlačenie, podpísanie a odoslanie k nám.

PRIHLÁŠKA  za člena OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

 

Meno a priezvisko Mesto
Jaroslav Oster Lučenec
Ivan Makatúra Bratislava
Tomáš Paulus Lučenec
Jozef Oravec Lučenec
Juraj Magula Bratislava
Ivan Zenka Nové Mesto nad Váhom
Radoslav Feďo Pezinok
Ivan Králik Tomášovce
Ibolya Straussová Košice
Miroslav Motýľ Liptovský Mikuláš
Andrea Holická Trnava
Katarína Kropáčová Lučenec
Anna Buchláková Snina
Jaroslav Páleš Martin
Zuzana Molčanová Bratislava
Richard Mágyel Fiľakovo
Tatiana Hajduková Bratislava

 

Chcete podporiť naše aktivity?

Všetky Vaše dary budú využité na činnosti, ktoré sme dlhé roky doteraz robili nezávisle bez existencie združenia a ktoré mnohí z Vás dôverne poznajú – organizácia prednášok, vzdelávacích aktivít, súťaží a ďalších, ktoré sa žiaľ bez Vašej pomoci nepodarí zorganizovať. Vopred ďakujeme každému darcovi.

DAROVACIA ZMLUVA – finančný dar

DAROVACIA ZMLUVA – vecný dar