Kontakt

 

logo OZ 90x50

OZ  PREVENTISTA

združenie pre bezpečnosť a prevenciu

IČO:  42309794     DIČ: 2023902496

Adresa: 

Námestie republiky 13, 984 01 Lučenec

Číslo účtu:

3197472653/0200  VÚB BANKA

IBAN: SK 10 0200 0000 0031 9747 2653

Mobilný telefón:  +421 905 272 066

Emailový kontakt:  info@preventista.sk


 

Zakladajúce dokumenty OZ

Stanovy OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Príspevkový poriadok OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

 

Zoznam členov OZ

tr>

Meno a priezvisko Mesto
Jaroslav Oster Lučenec
Ivan Makatúra Bratislava
Tomáš Paulus Lučenec
Juraj Magula Bratislava
Ivan Zenka Nové Mesto nad Váhom
Radoslav Feďo Pezinok
Ivan Králik Tomášovce
Ibolya Straussová Košice
Miroslav Motýľ Liptovský Mikuláš
Andrea Holická Trnava
Katarína Kropáčová Lučenec
Jozef Oravec Lučenec
Anna Buchláková Snina
Jaroslav Páleš Martin
Zuzana Molčanová Bratislava

 

 

Chcete sa k nám pripojiť a stať sa členom nášho združenia?

Stiahnite si nasledujúcu prihlášku vo formáte .pdf. Je pripravená ako formulár, ktorý môžete priamo vyplniť a po podpísaní elektronickým kľúčom (pokiaľ máte) priamo odoslať. Druhou možnosťou je vyplnenie, vytlačenie, podpísanie a odoslanie k nám.

PRIHLÁŠKA  za člena OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

 

Chcete podporiť naše aktivity?

Všetky Vaše dary budú využité na činnosti, ktoré sme dlhé roky doteraz robili nezávisle bez existencie združenia a ktoré mnohí z Vás dôverne poznajú – organizácia prednášok, vzdelávacích aktivít, súťaží a ďalších, ktoré sa žiaľ bez Vašej pomoci nepodarí zorganizovať. Vopred ďakujeme každému darcovi.

DAROVACIA ZMLUVA – finančný dar

DAROVACIA ZMLUVA – vecný dar

 


Ako rýchly kontakt môžete využiť náš formulár:

Vyjadrite váš názor v komentároch