Deti v sieti film

Deti v sieti film

Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí
a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom a online
svet je ich druhým domovom. Dospelých, rodičov, učiteľov i ostatných pracovníkov
s deťmi a mládežou zaujíma odpoveď na otázku, ako postupovať v prevencii týchto
rizík. Prvým predpokladom úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť.

Vyjadrite váš názor v komentároch