Odber článkov cez RSS

Odber článkov cez RSS

RSS je systém, ktorý vám umožní odber aktuálnych článkov bez nutnosti navštevovania webu a kontrolovania nových článkov. Vďaka RSS si môžete články z nášho webu prezerať vo svojej obľúbenej čítačke, akou je napr. aj MS Outlook, ktorý väčšina z nás každodenne používa na prácu s elektronickou poštou, kalendárom či úlohami. Máte tak vždy aktuálne články z nášho webu ihneď k dispozícii na jednom mieste spolu s vašou poštou či pripomienkami. V tomto článku vám ukážeme, ako správne nastaviť odber našich článkov v programoch Office Outlook, Internet Explorer a Mozilla Firefox

Microsoft Office Outlook

 1. V ľavej časti hlavného okna, v zozname lokálnych priečinkov kliknite pravým tlačítkom na Informačné kanály RSS a z ponuky vyberte Pridať nový informačný kanál RSS (viď obrázok)
 2. Do otvoreného dialógového okna vložte adresu nášho RSS kanálu:
  http://preventista.sk/info/feed/
 3. Aktuálne články nájdete v priečinku Preventista.sk po rozbalení priečinka Informačné kanály RSS (viď obrázok)

Microsoft Internet Explorer

 1. Do panela s adresou zadajte adresu nášho RSS kanálu (viď obrázok nižšie):
  http://preventista.sk/info/feed/
 2. Kliknite na Prihlásiť sa k odberu tohoto kanálu (viď obrázok)
 3. Potvrďte všetky dialógové okná
 4. Aktuálne články nájdete na paneli záložiek alebo po stlačení klávesovej skratky CTRL+G

Mozilla Firefox

 1. Do panela s adresou zadajte adresu nášho RSS kanálu (viď obrázok nižšie):
  http://preventista.sk/info/feed/
 2. Kliknite na tlačítko Odoberať (viď obrázok nižšie)
 3. Dialógové okno potvrďte tlačítkom Odoberať (viď obrázok nižšie)
 4. Aktuálne články nájdete medzi záložkami (viď obrázok)

Ivan Králik

Vyjadrite váš názor v komentároch