OVCE.SK

OVCE.SK

Preventívne projekty využiteľné v  praxi

Projektov využiteľných ako praktická pomôcka v oblasti prevencie zameraných na problematiku nebezpečenstiev IKT a internetových technológií vzniklo v predchádzajúcich obdobiach bolo niekoľko s rôznym obsahom, dosahom. Niektoré úspešné, niektoré menej. Nesporne jedným z projektov pri ktorých mali autori dobrú myšlienku a šťastnú ruku pri voľbe motívu je slovenský projekt ovce.sk, ktorý bol výsledkom realizačného zámeru tímu v tom čase už zabehnutého a rozšíreného preventívneho média – portálu zodpovedne.sk

Nedávny prieskum zrealizovaný počas prednáškového turné Moderný učiteľ 2013 zameraný na zmapovanie využívania dostupných projektov poukázal, že úspešnosť tohto projektu medzi učiteľmi je značná a tento projekt jednoznačne víťazí v rebríčku – koniec koncov grafické spracovanie výsledkov je jasné. Rad ocenení, ktoré projekt v priebehu svojho vývoja získal ako aj záujem o túto myšlienku v zahraničí je toho zrejmým dôkazom.

ovce_2

 

Trochu histórie

Projekt www.ovce.sk  uzrel svetlo sveta v októbri roku 2009 spustením web-portálu v slovenskej, maďarskej a rómskej jazykovej mutácií.  Nasledovali obdobia v rámci ktorých pribúdali jednotlivé rozprávky a ďalšie jazykové mutácie realizované prostredníctvom jednotlivých národných projektov i rad medzinárodných ocenení. Jednotlivé rozprávky vznikli s finančnou podporou EÚ programu Bezpečný internet.

 

O projekte ovce.sk

Projekt je dostupný na stránky www.ovce.sk  kde návštevníka privíta typická slovenská rozprávková scenéria – veď posúďte sami. V krátkej dobe na stráni pod salašom pribudnú ďalšie ovečky. Hlavní hrdinovia – bača Ďuro, valach Jano, ovečky, barani, psík, vlci a v neposlednom rade aj horár sú postavami prostredníctvom ktorých autori pútavou formou približujú  rad rizík s ktorými deti môžu prísť do kontaktu pri využívaní IKT.

ovce_3

 

Pozrime sa na prehľad tém na ktoré sa jednotlivé rozprávky zameriavajú.

Názov rozprávky Téma
Bez kožušteka Zverejňovanie fotografií a videí s odhalenými časťami   tela.
Netancuj s vlkom Zneužitie fotografií a videí.
Zatajovaný kamarát Nadväzovanie kontaktov za účelom sexuálneho zneužitia –   Grooming.
Biele ovce Diskriminácia   a rasizmus na internete.
Deväťdesiatdeväť Reťazové listy šťastia?
Ogrgeľ Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minulosti.
Korunka krásy Anorexia,   recepty „krásy“ na internete.
Pomsta Virtuálne prenasledovanie – Cyberstalking.
Hlásna trúba Prezradenie údajov a majetkových pomerov – Phishing.
Fašiangová maska Napodobňovanie mediálnych vzorov v nebezpečných scénach.
Tisíc priateľov Virtuálne priateľstvá.
Druhý breh Sociálna rovnosť.
Ohňostroj Nebezpečenstvo výroby a použitia výbušnín.
Maškarný  ples Nikdy nevieš,   kto je na druhej strane internetu alebo mobilu.
Ruky hore Vulgárny jazyk a gestá.
Cudzí mobil Rešpektujte súkromie svojho priateľa. Etiketa mobilnej   komunikácie.
Hrubokrk Virtuálne prenasledovanie – Cyberbullying.
Mobilmánia Závislosť na mobile, etiketa mobilnej komunikácie.
Darčeky Nakupovanie cez internet. Nakupujte len to, na čo máte.
Guľovačka Natáčanie násilných a ponižujúcich scén – Happy slapping.
Pomútené hlavy Závislosť na počítačových hrách.

 

 

Nové rozprávky

Po dlhšej prestávke uzreli svetlo sveta tri nové časti animovaných rozprávok zameraných na priblíženie ďalších ďalších nebezpečenstiev internetu, čím sa celkový počet rozprávok rozrástol na celkový počet 24.

Nové rozprávky sa venujú ďalším známym javom predstavujúcim riziko pri využívaní služieb sociálnych sietí a internetu všeobecne. Nové diely animovaných rozprávok  dostali nasledovné názvy:

Fotoalbum

približuje základné riziká zverejňovania súkromných fotografií v profiloch sociálnych sietí, snaží sa nabádať k obozretnosti pri zverejňovaní fotografií dôverného kcharakteru na verejne prístupných internetových portáloch

Obťažovanie

venuje sa téme sexuálneho obťažovania na internete (tzv.sextingu), dáva rady ako sa zachovať v prípade obťažovania, zverejňovania nevhodných osobných informácií na internetových fórach, e-mailom či inými elektronickými prostriedkami

Zodpovedne

približuje možnosti využívania internetových technológií v bežnom živote so zdôraznením zodpovedného prístupu

 audio

Audioverzie rozprávok

Zároveň bola predstavená aj nová mutácia rozprávok – všetkých 24 dielov bolo vybavených audiokomentárom pre nevidiace a slabozraké deti.    Túto špeciálnu verziu nahovorili nahovorili známe osobnosti ako Adela Banášová, Petra Palevičová , Marianna Pružinská, speváčka Zuzana Smatanová a herečky Gabriela Dzuríková a Monika Hilmerová.

 

 posunky

Preklad do posunkovej reči

V súčasnej dobe sú všetky diely sú v  dostupné aj vo verzii pre nepočujúcich a slabo počujúcich, ktorá je doplnená prekladom do posunkovej reči. Tým umožňuje použitie rozprávok v školách  a školských zariadeniach pre nepočujúce deti.

  

Rozprávky v cudzích jazykoch

Jednotlivé diely sú dnes dostupné jednak prostredíctvom WEB stránky ovce.sk tak aj prostredníctvom siete youtube.com celkom v 22 jazykových mutáciách. Nové stále pribúdajú, čo zjavným dôkazom je pribúdajúci počet ovečiek na stráni v úvodnej obrazovke web-stránky.

 

Doplnky

Projekt v rámci svojej WEB stránky poskytuje aj rad ďalších pomôcok použiteľných v rámci organizovania aktivít zameraných na prevenciu a to pre rôzne vekové kategórie, ako napríklad:

  • hry (pexeso, omaľovánky, skladanie kociek s motívmi ovce.sk)
  • download rôznych grafických materiálov s motívmi ovce.sk (komiksy, omaľovánky, plagáty, zvučky, šetriče obrazovky a ďalšie)
  • testy k jednotlivým témam
  • slovníky obsahujúce výklad významu cudzích prvkov ako sú  akronymy, emotikony, piktogramy)
  • príručky pre rodičov, pedagógov

ovce_4

 

Tipy pre praktické využitie projektu:

  • pri preberaní rizík spracovaných v jednotlivých rozprávkach využite praktické príručky stiahnuteľné vo formáte .pdf (v menu Príručky) – je v nich rad zaujímavých myšlienok spracovaných autormi projektu
  • užitočnou pre ďalšiu prácu môže byť aj príručka Deti v sieti (dostupné tiež v menu Príručky)
  • medzi rozprávkami nájdete aj rozprávky, ktoré nesúvisia výhradne s problematikou nebezpečenstiev internetu a digitálnych technológií  (tabuľke sú zvýraznené zelenou farbou) – pouvažujte nad ich možnosťou využitia v praxi pedagóga
  • existencia cudzojazyčných verzií otvára priestor na využitie rozprávok pri rozširovaní slovnej zásoby
  • ak potrebujete nájsť rozprávky vo vyššej kvalite alebo hľadáte rôzne jazykové mutácie a obľúbili ste si youtube.com,  nájdete ich aj na tomto médiu – stačí vyhľadávať reťazec „ovce.sk

ovce_5

 

Čo dodať na záver?  Veľa úspechov a tvorivého ducha pri vymýšľaní formy akou túto pomôcku vytvorenú s nadšením využijete pri svojej práci.  Zaujímavou pomôckou pre Vás môže byť aj nové vydanie knihy  Deti v sieti. Prajem mnoho a mnoho príjemných zážitkov.

 

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

Vyjadrite váš názor v komentároch