Prednášky, besedy 2022-2023

Spúšťame registráciu do zoznamu škôl, ktoré majú záujem o prednášku, besedu či iný formát počas nasledujúceho školského roka 2022-2023. Plánovanie konkrétnych termínov prebehne v priebehu prázdnin.