Prednášky, besedy 2022-2023

Spúšťame registráciu do zoznamu škôl, ktoré majú záujem o prednášku, besedu či iný formát počas nasledujúceho školského roka 2022-2023. Plánovanie konkrétnych termínov prebieha priebežne a je závislé na časových kapacitách lektorov, ktorí sa rozhodli dobrovoľnícky do aktivity zapojiť.

Prakticky bude kontaktnú osobu na danej škole kontaktovať priamo lektor (obvykle z danej lokality) aby dohodol detaily a termín besedy.

Aktuálne je databáza naplnená presiahla kapacity našich dobrovoľných lektorov, možnosť prihlasovania sme dočasne pozastavili