item-thumbnail

Pf 2021

Všetkým preventistom, pedagógom, študentom aj partnerom nášho projektu ďakujeme za spoluprácu, pomoc, podporu v tak náročnom roku akým rok 2020 nespor...