Knižnica

Na tejto podstránke postupne budeme pridávať odkazy na rôzne publikácie – nájdete tu nami vydané publikácie, nami odporúčané a rovnako aj publikácie, ktoré sa rozhodli autori sprístupniť prostredníctvom našej stránky.

Publikácie vydané OZ PREVENTISTA


Ako na nástrahy internetu

2.aktualizované vydanie

Vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2016

bezplatný download:

Ako-na-nastrahy-internetu-druhe-vydanie-1.pdf (preventista.sk)


Prieskum Lučenec 2019

Prieskum zrealizovaný na základných školách okresu Lučenec zameraný na zmapovanie nežiadúcich javov na základných školách.

Realizátori:
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V LUČENCI
OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Vydané: 2019

bezplatný download:

Prieskum-Prevencia-LC-2019.pdf (preventista.sk)


Prieskum PREVENCIA 2011

Zameraný na zmapovanie nežiadúcich javov na základných školách.

Realizátor:

tím autorov + Komisia prevencie kriminality mesta Lučenec, 2011

bezplatný download:

Prieskum-PREVENCIA-LC-ZS-2011-sprava-verzia-1.0.pdf (preventista.sk)


Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá

1.časť

Vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2021

link na objednávku: Objednávka učebnice


Metodická príručka k učebnici informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá

1.časť

vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2021

link na objednávku: Objednávka metodiky


Informačná bezpečnosť pre 5.ročník ZŠ – UČEBNICA

Učebnica Nebojte sa informačnej bezpečnosti

vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2019

bezplatný download:

5rocnik_Ucebnica Informacnej Bezpecnosti (preventista.sk)


Informačná bezpečnosť pre 5.ročník ZŠ – ODBORNÁ PRÍRUČKA

Odborná príručka pre učiteľa

vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2019

bezplatný download:

5rocnik Odborná príručka


Informačná bezpečnosť pre 5.ročník – METODICKÁ PRÍRUČKA

Námety pre prácu s učebnicou

vydal: OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2019

bezplatný download:

5rocnik Metodická príručka


Externé publikácie


Bájky pre kyber-hrdinov a detektívov

Autor: Miriam Pilátová

Vydal: Poradca podnikateľa, 2021

bezplatný download:

Bájky pre kyber-hrdinov a detektívov – 1 (preventista.sk)


Informačné videosnímky, záznamy webinárov


Informačná bezpečnosť pre 5. ročník základných škôl

informačné video k projektu Nebojte sa informačnej bezpečnosti


Učíme učiteľov 2016

záznam panelovej diskusie z konferencie eCrime.EU 2016 : STOP. THINK. CONNECT. Bratislava 2016


Čo je to počítačová kriminalita

záznam webináru OZ Preventista a IUVENTA, 18.2.2021


Kyberšikana

záznam webináru OZ Preventista a IUVENTA, 22.2.2021


Pomôcky k výkladu


Plagáty k trom témam

Autor: Veronika Poláková

bezplatný download:

AKO ROZPOZNAŤ HOAXY

http://preventista.sk/info/wp-content/uploads/2022/06/Hoaxy.png

AKO NA KYBERŠIKANU

http://preventista.sk/info/wp-content/uploads/2022/06/Kybersikana.png

AKO REAGOVAŤ V SITUÁCII KEĎ SOM SVEDKOM ŠIKANOVANIA

http://preventista.sk/info/wp-content/uploads/2022/06/Sikanovanie.png