O nás

Portál Preventista.sk vznikol ako projekt, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Jeho zámerom je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života.

 

Portál Preventista.sk  je prevádzkovaný občianskym združením Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

logo OZ 90x50

 

Podieľajú sa na ňom ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prevencie kriminality, riadenia bezpečnosti, edukácie a evangelizácie problematiky bezpečnosti digitálneho sveta. Pokiaľ sa chcete aj vy stať členom tímu, prispievateľom – neváhajte a využite náš kontaktný formulár.

 

Zakladatelia projektu:

Ing. Jaroslav Oster  LinkedIn


Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí v oblasti IT 19 rokov ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti  v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie informačnej bezpečnosti (SASIB) a pôsobí ťiež v poradnom výbore projektu zodpovedne.sk.

 

 Ing. Ivan Makatura 


Absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnej dobe riaditeľ odboru Bezpečnosť Všeobecnej úverovej banky a.s., súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov, vedúci Pracovnej skupiny pre informačnú bezpečnosť Komisie pre bezpečnosť bánk a finančných operácií Slovenskej bankovej asociácie. Člen poradného orgánu pre digitálnu agendu pri Ministerstve Financií SR. Certifikovaný audítor ISO 20000 a ISO 27000. Spoluzakladateľ a prvý predseda slovenskej pobočky IT Service management fóra, v súčasnosti člen správnej rady itSMF.sk

 

Tomáš Paulus


Študent Vysokého učení technického v Brne, odbor Informatika. Držiteľ všetkých certifikátov Cisco Certified Network Associate (CCNA), CISCO IT Essentials a Microsoft Technology Associate Networking (MTA). Venuje sa poloprofesionálnej tvorbe grafických prác určených na rôzne komerčné účely.

 

Ivan Králik


Študent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne, odbor Informatika – Počítačové systémy a spracovanie dát. Popri štúdiu sa profesionálne venuje tvorbe webových stránok, vývoju aplikácií a informačných systémov na platforme PHP s klientským rozhraním postavenom na HTML 5, CSS 3, JavaScripte vrátane jQuery a s responzívnym dizajnom.

 

Prispievatelia:


Ing. Dušan Kožušník,  COMPELSON Praha

Robert Bělovský,  ASKON International Praha

Ing.Zuzana Hošalová, ESET

Oľga Šídová, študentka

Tatiana Trojanová , Základná škola P.O.Hviezdoslava Trstená

 

Vyjadrite váš názor v komentároch