Kontakt

logo OZ 90x50

OZ  PREVENTISTA

združenie pre bezpečnosť a prevenciu

IČO:  42309794     DIČ: 2023902496

Adresa: 

Námestie republiky 13, 984 01 Lučenec

Číslo účtu:

3197472653/0200  VÚB BANKA

IBAN: SK 10 0200 0000 0031 9747 2653

Mobilný telefón:  +421 905 272 066

Emailový kontakt:  info@preventista.sk


Zoznam členov združenia nájdete tu.

Zakladajúce dokumenty OZ

Stanovy OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Príspevkový poriadok OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Chcete sa k nám pripojiť a stať sa členom nášho združenia?

Stiahnite si nasledujúcu prihlášku vo formáte .pdf. Je pripravená ako formulár, ktorý môžete priamo vyplniť a po podpísaní elektronickým kľúčom (pokiaľ máte) priamo odoslať. Druhou možnosťou je vyplnenie, vytlačenie, podpísanie a odoslanie k nám.

PRIHLÁŠKA  za člena OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Chcete podporiť naše aktivity?

Všetky Vaše dary budú využité na činnosti, ktoré sme dlhé roky doteraz robili nezávisle bez existencie združenia a ktoré mnohí z Vás dôverne poznajú – organizácia prednášok, vzdelávacích aktivít, súťaží a ďalších, ktoré sa žiaľ bez Vašej pomoci nepodarí zorganizovať. Vopred ďakujeme každému darcovi.

DAROVACIA ZMLUVA – finančný dar

DAROVACIA ZMLUVA – vecný dar


Vyjadrite váš názor v komentároch