Zoznam členov nášho združenia

Chcete sa k nám pripojiť a stať sa členom nášho združenia?

Stiahnite si nasledujúcu prihlášku vo formáte .pdf. Je pripravená ako formulár, ktorý môžete priamo vyplniť a po podpísaní elektronickým kľúčom (pokiaľ máte) priamo odoslať. Druhou možnosťou je vyplnenie, vytlačenie, podpísanie a odoslanie k nám.

PRIHLÁŠKA  za člena OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Meno a priezvisko Mesto
Jaroslav Oster Lučenec
Jozef Oravec Lučenec
Juraj Magula Bratislava
Radoslav Feďo Pezinok
Ivan Králik Tomášovce
Ibolya Straussová Košice
Miroslav Motýľ Liptovský Mikuláš
Katarína Kropáčová Lučenec
Jaroslav Páleš Martin
Zuzana Molčanová Bratislava
Richard Mágyel Fiľakovo
Tatiana Hajduková Bratislava
Marek Zeman Bratislava
Rastislav Barkasi Michalovce
Miriam Niklová Banská Bystrica
Petra Majerníková Hlohovec
Katarína Valičková Bratislava
Daniel Chromek Bratislava
Stanislav Balko Martin
Katarína Sališová Ružomberok
Eva Marková Košice
Veronika Motýľová Liptovský Mikuláš
Miroslav Sidor Košice
Martin Morávek Žilina

Chcete podporiť naše aktivity?

Všetky Vaše dary budú využité na činnosti, ktoré sme dlhé roky doteraz robili nezávisle bez existencie združenia a ktoré mnohí z Vás dôverne poznajú – organizácia prednášok, vzdelávacích aktivít, súťaží a ďalších, ktoré sa žiaľ bez Vašej pomoci nepodarí zorganizovať. Vopred ďakujeme každému darcovi.

DAROVACIA ZMLUVA – finančný dar

DAROVACIA ZMLUVA – vecný dar