item-thumbnail

Prieskum EDU 2024

Štartujeme náš každoročný prieskum na základných a stredných školách zameraný na základné otázky, ktoré vznikli v rámci minuloročných aktivít. Sme Vám...

item-thumbnail

Prieskum Lučenec 2019

Prieskum zrealizovaný na základných školách okresu Lučenec zameraný na zmapovanie nežiadúcich javov na základných školách. Realizátori: CENTRUM PEDAGO...

item-thumbnail

Nepracovný čas na PC

AŽ 182 MILIARD KORUN ZAPLATILY FIRMY V LOŇSKÉM ROCE ZAMĚSTNANCŮM ZA ČAS STRÁVENÝ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, HRANÍM HER A OSTATNÍ NEPRACOVÍ AKTIVITY Na zákl...

item-thumbnail

Aktuálny prieskum

V rámci príprav na jesenné konferencie sme sa rozhodli zrealizovať prieskum zameraný na najdiskutovanejšie otázky z problematiky prevencie na školách:...

item-thumbnail

RoadShow 2012

V rámci RoadShow Indícia bol realizovaný výskum zameraný na identifikáciu projektu, ktorý je využívaný pedagógmi slovenských škôl v najväčšej miere. P...

item-thumbnail

Prieskum Lučenec 2011

Prieskum na základných školách mesta Lučenec Situácia v našich školách je v posledných rokoch mimoriadne krízová. Signalizuje pre odborníkov, učiteľov...