item-thumbnail

Čo je to sharenting?

Pod pojmom sharenting sa v bezpečnostnej terminológii chápe zdieľanie fotografií detí rodičmi na rôznych internetových platformách. Tento pojem vzniko...

1 2 3 11