Podporte nás v boji s kyber-kriminalitou!

 


Názov organizácie:                              OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Sídlo organizácie:                                Námestie republiky 13, 984 01, Lučenec
Právna forma:                                      Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie:           42309794
Bankové spojenie IBAN:                      SK 10 0200 0000 0031 9747 2653 

Čo treba urobiť aby ste mohli venovať 2% z vašich daní práve nám?


Ak ste zamestnanec:

  • požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2024
  • na požiadanie Vám zamestnávateľ vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • z potvrdenia o zaplatení dane si zistíte dátum zaplatenia a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane – suma ktorú môžete darovať v prospech OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky neodpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma ktorú môžete poukázať je 3€.
  • pozorne si prečítajte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • vyplňte vyhlásenie príslušnými údajmi spolu so sumou ktorú nám chcete poukázať. Informácie o našom občianskom združení sme Vám už vyplnili
  • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
  • vyhlásenie spolu s potvrdením je potrebné podať na daňový úrad v mieste vášho bydliska do 30.4.2024


Ak ste fyzická osoba podávajúca daňové priznanie:

 Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov) je 31.3.2024


Ak ste právnická osoba:

  • právnické osoby môžu poukázať 1,0% (resp. 2%) z dane viacerým prijímateľom, avšak minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8€
  • môžete poukázať aj menej ako 1,0% (resp. 2%) avšak musí byť splnené minimum 8€
  • právnická osoba podáva Daňové priznanie právnických osôb (online)

Podstatné termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2% z dane:


15.2.2024 – posledný termín kedy môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

31.3.2024 -posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, nezabudni že s vyhlásením súvisí aj potvrdenie o zaplatení dane

Všetky potrebné tlačivá pre poukázanie 2% z dane podľa toho, kto tieto 2% poukazuje:


Zamestnanec:

**pokiaľ by vám váš prehliadač nechcel potrebné dokumenty stiahnuť, kliknite na dokument pravým tlačítkom myši a dajte „uložiť ako“

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese info@preventista.sk

Vyjadrite váš názor v komentároch