Podporte nás v boji s kyber-kriminalitou!

 


Názov organizácie:                              OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Sídlo organizácie:                                Námestie republiky 13, 984 01, Lučenec
Právna forma:                                      Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie:           42309794
Bankové spojenie IBAN:                      SK 10 0200 0000 0031 9747 2653 

Čo treba urobiť aby ste mohli venovať 2% z vašich daní práve nám?


Ak ste zamestnanec:

 • požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2022
 • na požiadanie Vám zamestnávateľ vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • z potvrdenia o zaplatení dane si zistíte dátum zaplatenia a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane – suma ktorú môžete darovať v prospech OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky neodpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma ktorú môžete poukázať je 3€.
 • pozorne si prečítajte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 • vyplňte vyhlásenie príslušnými údajmi spolu so sumou ktorú nám chcete poukázať. Informácie o našom občianskom združení sme Vám už vyplnili
 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • vyhlásenie spolu s potvrdením je potrebné podať na daňový úrad v mieste vášho bydliska do 30.4.2022


Ak ste fyzická osoba podávajúca daňové priznanie:

 • minimálna výška ktorú nám môžete venovať z vašich daní je 3€
 • vypočítajte si:
  • maximálna suma akú môžete v prospech nášho OZ poukázať sú 2% z vašej dane ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín dobrovoľníckych činností
  • ak ste v roku 2021 pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, môžete venovať až 3%
 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje ktoré potrebujete, nájdete na začiatku stránky hneď pod obrázkom
 • vyplnené daňové priznanie
 1.  odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2.  ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad
 • Ak poukazujete 3% dane, nezabudnite na Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste právnická osoba:

 • právnické osoby môžu poukázať 1,0% (resp. 2%) z dane viacerým prijímateľom, avšak minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8€
 • môžete poukázať aj menej ako 1,0% (resp. 2%) avšak musí byť splnené minimum 8€
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • ak ste si vybrali viac prijímateľov , je potrebné vyplniť aj prílohu k daňovému priznaniu právnických osôb – posledná strana DP
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

Podstatné termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2% z dane:


15.2.2022 – posledný termín kedy môžu zamestnanci požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

31.3.2022 -posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, nezabudni že s vyhlásením súvisí aj potvrdenie o zaplatení dane

Všetky potrebné tlačivá pre poukázanie 2% z dane podľa toho, kto tieto 2% poukazuje:


Zamestnanec:

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

**pokiaľ by vám váš prehliadač nechcel potrebné dokumenty stiahnuť, kliknite na dokument pravým tlačítkom myši a dajte „uložiť ako“

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na našej emailovej adrese info@preventista.sk

Vyjadrite váš názor v komentároch