Náš zakladajúci tím

Zakladatelia projektu Preventista.sk, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Jeho zámerom je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života.

Prevádzkovateľom je OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu založené registráciou 3.10.2013

Ing. Jaroslav Oster  LinkedIn


Absolvent FEI TU Košice. Pôsobí ako konzultant informačnej bezpečnosti v Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Aktívne sa podieľa vzdelávacích a realizačných projektoch zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti, vzdelávaní súdnych znalcov. Je zakladujúcim členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti a aktuálnym predsedom OZ Preventista.

 

 Ing. Ivan Makatura 


Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Súdny znalec v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti. Predseda Asociácie kybernetickej bezpečnosti, člen rady ISACA Slovensko. Vyštudoval odbor aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a postgraduálne na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

 

Tomáš Paulus 


Freelancer, študent VUT Brno a spoluzakladateľ OZ Preventista. Venuje sa grafike, marketingu a freelancuje s množstvom zaujímavých spoločností. Zakladajúci člen OZ Preventista, momentálne žije v zahraničí. Členom OZ od založenia do roku 2019.

 

Ivan Králik


Študent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne, odbor Informatika – Počítačové systémy a spracovanie dát. Popri štúdiu sa profesionálne venuje tvorbe webových stránok, vývoju aplikácií a informačných systémov na platforme PHP s klientským rozhraním postavenom na HTML 5, CSS 3, JavaScripte vrátane jQuery a s responzívnym dizajnom.

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch