Daruj učebnice o informačnej bezpečnosti škole

Myšlienka vytvoriť koncept, ktorý umožní profesionálom z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti podporiť slovenské stredné školy a gymnáziá dozrievala takmer rok a čakali sme na okamih kedy bude náš plánovaný set pozostávajúci z troch častí Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá kompletný. A ten okamih nastal.

A tak prichádzame s ponukou voči kolegom z CyberSec sveta, ale rovnako voči každému komu záleží na rozvoji vzdelávania bezpečnosti na slovenských stredných školách. Prichádzame s výzvou daruj SET učebníc obľúbenejškole. Či už pôjde o školu kam chodia Vaše deti, spriaznenú školu, školskú knižnicu či školu kde z času na čas zrealizujete nejakú prednášku či besedu. O celom sete učebníc sa môžete viac dozvedieť z článku Učebnice informačnej bezpečnosti – súhrn

Počet obdarovaných škôl a knižníc (zoznam uvádzame na konci článku)

7


Postup je jednoduchý

 • kontaktujte školu, informujte ju o svojom zámere a dohodnite detaily,
 • napíšte jednoduchý e-mail na adresu info@preventista.sk , kde uvediete
  • objednávam SET Učebníc informačnej bezpečnosti pre stredné školy ako darca
  • komu má byť vystavený doklad na úhradu (meno/názov, adresa, prípadne IČO/DIČ – jednoducho všetky údaje potrebné na vystavenie faktúry),
  • názov školy, presnú adresu a kontaktnú osobu školy kam máme set učebníc zaslať,
 • doklad potrebný pre realizáciu úhrady bude doručený e-mailom objednávateľovi,
 • balík s knihami zašleme priamo škole, ktorú určíte.

Čo to stojí?

 • cena setu je 21,40€, čo sú výrobné náklady učebníc
 • cena obalu a zaslania Slovenskou poštou je 4,30€
 • celkom sa teda celý SET dostane do určenej školy za príspevok vo výške 25,70€
 • my na učebniciach nezarábame, boli písané so zámerom zlepšiť kvalitu vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti na slovenských školách a získané prostriedky nám pomáhajú dostať učebnice na ďalšie miesta, kde sú užitočné

Náš tip pre kolegov zo sveta CyberSec

K SETu učebníc darujte škole ešte pridanú hodnotu – dohodnite si s danou školou aspoň jednu besedu či prednášku pre žiakov k niektorej z tém bezpečnosti. Zo skúseností môžeme potvrdiť, že niet školy, ktorá by to s nadšením neprijala. Prezradíme Vám, že tento koncept sme vymýšľali prioritne so zámerom podsunúť plošne práve túto myšlienku.

Tento koncept je určený a zameraný výhradne na školstvo.


Zoznam škôl, ktoré vďaka darcom získali sety učebníc


Darcom ďakujeme a zároveň nás tešia spätné informácie, že niekde sa popri darovaní kníh tak rýchlo dohodla aj edukačná podpora od darcu – presne toto bol náš zámer,

tím OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Vyjadrite váš názor v komentároch