Učebnice informačnej bezpečnosti – súhrn

Pripravili sme pre Vás súhrn základných informácií o jednotlivých dieloch Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá v ucelenej forme a na jednom mieste. Týmto krokom zjednocujeme informácie uvedené v rôznych článkoch a tiež proces objednávania tlačených učebníc.

Učebnice a metodiky boli vytvorené primárne pre vytvorenie predmetu s časovou dotáciou 99 hodín ročne s tým, že ich štruktúra a koncepcia umožňuje parciálne využitie jednotlivých tém pre implementáciu do medzipredmetového vyučovania. Práve daná koncepcia umožňuje využitie učebníc nie len pre vytvorenie uceleného predmetu so zameraním na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, ale rovnako aj pre doplnenie tém informačnej a kybernetickej bezpečnosti do aktuálneho vzdelávacieho obsahu.

Pre podporu využitia učebníc sme spustili projekt Knižnice pracovných listov do ktorej sa môže zapojiť každý učiteľ slovenskej školy.


Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť 1.

 • vydanie: 2021
 • ISBN elektronickej verzie: 978-80-972100-6-9
 • ISBN tlačenej verzie: 978-80-972100-4-5
 • ISBN metodickej príručky: 978-80-972100-6-9
 • link na download elektronickej verzie učebnice: Učebnica informačnej bezpečnosti 1.
 • link na objednávkový formulár pre objednanie tlačenej verzie: Objednávka učebnice
 • požiadavka na získanie elektronickej verzie metodiky: info@preventista.sk

Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť 2.

 • vydanie: 2023
 • ISBN elektronickej verzie: 978-80-972100-9-0
 • ISBN tlačenej verzie: 978-80-974436-0-3
 • ISBN metodickej príručky: 978-80-972100-8-3
 • link na download elektronickej verzie učebnice: Učebnica informačnej bezpečnosti 2.
 • link na objednávkový formulár pre objednanie tlačenej verzie: Objednávka učebnice
 • požiadavka na získanie elektronickej verzie metodiky: info@preventista.sk

Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť 3.

 • vydanie: 2024
 • ISBN elektronickej verzie: 978-80-974436-6-5
 • ISBN tlačenej verzie: 978-80-974436-5-8
 • link na objednávkový formulár pre objednanie tlačenej verzie: Objednávka učebnice
 • požiadavka na získanie elektronickej verzie učebnice a metodiky: info@preventista.sk

Knižnica pracovných listov

Elektronická knižnica pracovných listov pre témy informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a prevencie kybernetickej kriminality spustená v marci 2024. Obsahuje pracovné listy vypracované učiteľmi slovenských škôl, ktoré sprístupnili ďalším členom tejto knižnice.

Detailné informácie o vstupe do knižnice pracovných listov: Nový projekt – knižnica pracovných listov | Preventista.sk

Vyjadrite váš názor v komentároch