Dobrý nápad môže pomôcť!

Dobrý nápad môže pomôcť!

dobry_napad_2

Súťaž uzavretá – poznáme školy s ktorými nás čaká spolupráca. Ďakujeme za účasť.

 

Témy prednášok


Prevencia počítačovej kriminality, nebezpečenstvá internetu, autorské právo na internete, sociálne siete a ich riziká, kyberšikana, podvody, zneužívanie identitity a ďalšie nebezpečia súvisiace s využívaním počítačov.

 

Prednášajúci


Ing.Jaroslav Oster

Ing.Jaroslav Oster, súdny znalec
jeho prednášky poznáte z RoadShow Indícia 2012, Víkendového stretnutia Moderných učiteľov v Pribyline, Letnej školy moderných učiteľov Kopanice 2013, TEDx Košice 2013 a mnohých rôznych regionálnych vzdelávacích aktivít.

 

 

 

 

Aké boli podmienky súťaže?


Do 15.februára 2014 zaslať na adresu info@preventista.sk krátky popis projektového zámeru využitia spolupráce s lektorom v rámci komplexných preventívnych aktivít školy  (formát .pdf   max. jedna až dve strany A4). Odborná porota vyberie 30 najkvalitnejších a najkreatívnejších zámerov a pre autorské školy v priebehu roka 2014 zrealizujeme na daných školách workshopy pre vašich žiakov/študentov.

 

Vybrané školy na ktorých sa v priebehu roka 2014 bude realizovať prednáškový workshop


 

Základné školy
ZŠ Nižný Klátov Nižný Klátov
ZŠ Vajanského Skalica
ZŠ Laborecká Humenné
ZŠ J.A.Komenského Tvrdošovce
ZŠ Bukovecká Košice
ZŠ s MŠ Švábovce Švábovce
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená
ZŠ Bystrany Spišská Nová Ves
ZŠ Novomeského Košice
ZŠ Dilonga Trstená
ZŠ Slovenských partizánov Považská Bystrica
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
ZŠ Ul. M. R. Štefánika Žiar nad Hronom
ZŠ s MŠ Hôrky 200 Žilina
ZŠ Konštantínova Stropkov
ZŠ F. E. SCHERERA Piešťany

 

Stredné školy a gymnáziá
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra
Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Evanjelické gymnázium Martin
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza
SOŠ Pruské Pruské
Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves
SPŠ Snina
Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou
SOŠ Považská Bystrica
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda
SOŠ automobilová Bratislava
Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo
SPŠ dopravná Košice
Gymnázium L.Sáru Bratislava
Gymnázium Považská Bystrica Považská Bystrica

Partneri projektu


Projekt ktorého súčasťou je aj táto súťaž nám pomáhajú zrealizovať nasledovní partneri:

VUB_NAD

 

 

 

logoIC    eset-logo

 

Mediálny partner

infoware

Vyjadrite váš názor v komentároch