Dialógy o vzdelávaní IT bezpečnosti na ClubHouse

Ak už využívate novú internetovú službu ClubHouse tak sa pridajte ku klubu do ktorého boli pozvaní aj zástupcovia nášho OZ – témou budú diskusie o problematike zvyšovania bezpečnostného povedomia v IT bezpečnosti a prevencii počítačovej kriminality.

Základné myšlienky

 • Zdieľame informácie
 • Hľadáme riešenia
 • Vytvárame budúcnosť

Nasledujúca téma

 • 06 Existuje minimálna úroveň bezpečnostného povedomia – vzdelania? (streda 14.4.2021, 19:00)

Témy predchádzajúcich stretnutí

 • 01 Moderné prístupy ku vzdelávaniu
 • 02 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania ZŠ?
 • 03 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania SŠ?
  • záver diskusie „Informačná bezpečnosť je vyučovaná ako malá súčasť informatiky. Chýba medziodborové vzdelávanie a medziodborová podpora a aj učebnice. Existujú aktivity, kde sú vytvárané predmety a ku ním učebnice pre SŠ, ktoré je potrebné podporovať. Jediná cesta je vytvoriť tlak a podklady a to vyžaduje zmeny štátneho vzdelávacieho systému a veľkú podporu ministerstva školstva.“
 • 04 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania VŠ?
  • záver diskusie: „IS bezpečnosť sa v súčasnej dobe učí na technických vysokých školách roztriešnené, nie je to jednotné a dostatočné. Existujú prvé lastovičky medziodborového prístupu. Odporúčame učiť základy a kritické myslenie v sfére informačnej bezpečnosti na všetkých typoch vysokých škôl“
 • 05 Na čo všetko nezabudnúť pri vzdelávaní vo firmách?
  • záver diskusie: „Najviac podceňovaným je v systematickom vzdelávaní informačnej bezpečnosti a koncepčnom budovaní bezpečnostného povedomia zamestnancov SMB sektor, samospráva a zdravotníctvo. Nástroje pre efektivizáciu vzdelávania ako sú e-learning aplikácie, gamifikačné metódy, testovacie platformy sú dostupné, ale aktuálne využívané málo.“

Plánované témy

 • Nápady pre udržiavanie povedomia.
 • Ktoré informácie potrebujeme mať v pamäti?
 • Ako určiť a ktoré sú garantované informačné zdroje?
 • Vzdelávanie dospelých
 • Vzdelávanie policajtov
 • Vzdelávaním k prevencii
 • Vzdelávanie na základných školách Stredné školy – všeobecné a špecializované vzdelávanie
 • Vysoké školstvo – dá sa lepšie?
 • Ako má školstvo učiť? Má tvoriť úzko zameraných profesionálov alebo naučiť len všeobecné základy?
 • Kto bude vzdelávať? Ako vytvoriť kvalitných trénerov/učiteľov?
 • Zdieľanie kolegov z praxe so školami posúva vzdelávanie rapídne dopredu

Stretnutia budú každú stredu od 19:00 na približne hodinu, téma po téme. Zároveň budeme spolu hľadať a prijímať výzvy na ďalšie témy, na debaty o praktických skúsenostiach so vzdelávaním na všetkých úrovniach od malých detí, cez školákov, študentov stredných škôl a vysokých škôl až po celoživotné vzdelávanie.

Vzdelávanie v informačnej a kybernetickej bezpečnosti je pre nás mimoriadne dôležitá a zanedbávaná téma. Príďte a zapojte sa do debaty o tom, ako ho robiť, pre koho ho robiť a prečo vlastne je to dôležité…

IT bezpečnost SK – Clubhouse (joinclubhouse.com)

Vyjadrite váš názor v komentároch