Dialógy o vzdelávaní IT bezpečnosti na ClubHouse

Ak už využívate novú internetovú službu ClubHouse tak sa pridajte ku klubu do ktorého boli pozvaní aj zástupcovia nášho OZ – témou budú diskusie o problematike zvyšovania bezpečnostného povedomia v IT bezpečnosti a prevencii počítačovej kriminality.

Základné myšlienky

 • Zdieľame informácie
 • Hľadáme riešenia
 • Vytvárame budúcnosť

Aktuálna téma

11 Vzdelávanie policajtov II s rozšírením tém na potreby súdnictva a prokuratúry (2.6.2021, 19:00)

Je potrebné zvyšovanie kompetencií v oblasti kybernetickej a informačnej bezoečnosti a príbuzným témam aj v radoch polície resp. ďalších zložiek ako je justícia a prokuratúra:

Témy predchádzajúcich stretnutí

 • 01 Moderné prístupy ku vzdelávaniu
 • 02 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania ZŠ?
 • 03 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania SŠ?
  • záver diskusie „Informačná bezpečnosť je vyučovaná ako malá súčasť informatiky. Chýba medziodborové vzdelávanie a medziodborová podpora a aj učebnice. Existujú aktivity, kde sú vytvárané predmety a ku ním učebnice pre SŠ, ktoré je potrebné podporovať. Jediná cesta je vytvoriť tlak a podklady a to vyžaduje zmeny štátneho vzdelávacieho systému a veľkú podporu ministerstva školstva.“
 • 04 Ako rozdeliť skupiny vzdelávania VŠ?
  • záver diskusie: „IS bezpečnosť sa v súčasnej dobe učí na technických vysokých školách roztriešnené, nie je to jednotné a dostatočné. Existujú prvé lastovičky medziodborového prístupu. Odporúčame učiť základy a kritické myslenie v sfére informačnej bezpečnosti na všetkých typoch vysokých škôl“
 • 05 Na čo všetko nezabudnúť pri vzdelávaní vo firmách?
  • záver diskusie: „Najviac podceňovaným je v systematickom vzdelávaní informačnej bezpečnosti a koncepčnom budovaní bezpečnostného povedomia zamestnancov SMB sektor, samospráva a zdravotníctvo. Nástroje pre efektivizáciu vzdelávania ako sú e-learning aplikácie, gamifikačné metódy, testovacie platformy sú dostupné, ale aktuálne využívané málo.“
 • 06 Existuje minimálna úroveň bezpečnostného povedomia – vzdelania
  • záver diskusie: „Minimálna úroveň pre stredné školy má byť prirodzeným pokračovaním zo základnej a musí reflektovať na nové prvky s ktorými sa mládež stretáva v tomto veku – ochrana financií, personálna bezpečnosť pri využívaní internetových služieb, práca vo virtuálnom priestore, práca s rizikami vo virtuálnom priestore. Tak aby po skončení SŠ mali žiaci niekoľko základných, ale nemenných a vštepených návykov. Školy potrebujú nástroje nielen na učenie, ale aj na učenie v rámci medzipredmetových vzťahov. Pretože to je základ na upevňovanie vedomostí. V neposlednom rade na úrovni strednej školy potrebné venovať pozornosť už aj legislatívnym požiadavkám súvisiacim s informačnou bezpečnosťou.“
 • 07 Nápady pre udržiavanie povedomia
  • záver diskusie: „Udržiavanie povedomia – pomocou diskusie a hľadať, ako prepojiť s bežným životom. (potrebujeme hry pre deti, vzdelávacie). Nevyhnutná podmienka pre úroveň strednej školy sú rodičia, ktorí sú orientovaní na porozumenie, podporu, neustály príklad implementovania pravidiel IS bezpečnosti. Učitel musí mať nadhľad nad témou a musí pomáhať deťom, aby ich dokázal motivovať aj na úlohy, ktoré nie sú prioritné. Udržiavanie vzdelávanie povedomia u dospelých je ideálne  cez žiakov, rodinných príslušníkov, známe osobnosti, kňazov.“
 • 08 Vzdelávanie informačnej bezpečnosti je cesta k prevencii
  • záver diskusie: „Efektívne zvyšovanie preventívneho pôsobenia v oblasti počítačovej (kybernetickej) kriminality je úzko späté s témami informačnej bezpečnosti. Zvyšovaním bezpečnostného povedomia používateľov internetových služieb a IKT všeobecne dochádza úplne prirodzene k nárastu odolnosti voči rizikám prerastajúcim za hranicu trestného práva a teda aj k ich dopadom
 • 09 Ako určiť Vzdelávanie informačnej bezpečnosti je cesta k prevencii
  • záver diskusie: “ Identifikovali sme si špeciálne situácie a hľadali sme riešenie ako sa správať, resp. ako rozoznať správne informácie od nesprávnych. Povedali sme si zdroje informácii, ak potrebujete hľadať v strese, keď práve nastala zlá situácia  alebo pre vás nová (napr. vaše dieťa nečakane muselo dostať mobil). Prirodzenou formou prevencie je zachovanie skeptického postoja, potreby kritického myslenia a vytvorenie varovania v mysli v prípade časového stresu vytvoreného informáciou.  Vysvetlili sme si dôvody, prečo ľudia ľahko podľahnú sociálnemu inžinierstvu, napr. lebo ľudia s vysokým poznaním robia rovnaké množstvo chýb ako ľudia s nízkym poznaním, naviac je chyba viazaná aj na pozície, ktoré zastávajú ľudia. 
  • Odporúčané zdroje pre rodičov, pedagógov aj žiakov ktoré vyplynuli z diskusie
   • www.e-bezpeci.cz
   • preventista.sk
   • bezpecnenanete.eset.com/sk/
   • detinanete.sk
   • digiq.sk
   • ipcko.sk
   • ovce.sk
 • 10 Vzdelávanie dospelých
  • záver diskusie: “ Asi najzložitejšia téma nakoľko zahrňuje niekoľko rôznych skupín ktoré určujú prístup k jednotlivým skupinám – od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nezamestnaných, rodičov až po seniorov
 • 11 Vzdelávanie zložiek PZ SR
  • záver diskusie: “ Širokospektrálna problematika nakoľko zahrňuje v sebe nie len štandardné zvyšovanie bezpečnostného povedomia širokého spektra profesií v PZ SR, ale zasahuje aj do tém úzko špecializovaného vzdelávania akými sú digitálna stopa, analýza digitálnej stopy a rad ďalších. V súčasnej dobe je stav rovnako ako v iných sektoroch nedostatočný a je potrebná akcelerácia aktivít zameraných na danú problematiku. V predchádzajúcom období boli realizované rôzne projekty zvyšovania kompetencií na ktoré je možné obsahovo nadviazať. V technickej príprave je na Akadémií PZ pripravovaný predmet zameraný na tému informačnej bezpečnosti, ktorý by mal okrem vzdelávania študentov zasiahnuť aj do celoživotného vzdelávania policajtov.“

Plánované témy

Vzdelávanie na základných školách Stredné školy – všeobecné a špecializované vzdelávanie

Vysoké školstvo – dá sa lepšie?

Ako má školstvo učiť? Má tvoriť úzko zameraných profesionálov alebo naučiť len všeobecné základy?

Kto bude vzdelávať? Ako vytvoriť kvalitných trénerov/učiteľov?

Zdieľanie kolegov z praxe so školami posúva vzdelávanie rapídne dopredu

Stretnutia budú každú stredu od 19:00 na približne hodinu, téma po téme. Zároveň budeme spolu hľadať a prijímať výzvy na ďalšie témy, na debaty o praktických skúsenostiach so vzdelávaním na všetkých úrovniach od malých detí, cez školákov, študentov stredných škôl a vysokých škôl až po celoživotné vzdelávanie.

Vzdelávanie v informačnej a kybernetickej bezpečnosti je pre nás mimoriadne dôležitá a zanedbávaná téma. Príďte a zapojte sa do debaty o tom, ako ho robiť, pre koho ho robiť a prečo vlastne je to dôležité…

IT bezpečnost SK – Clubhouse (joinclubhouse.com)

Vyjadrite váš názor v komentároch