Spoľahlivé mazanie dát VS. presunutie do koša

Spoľahlivé mazanie dát VS. presunutie do koša

Mnoho užívateľov žije v klamnej predstave, že obyčajné presunutie súborov do koša, prípadne kliknutie v kontextovom menu na VYMAZAŤ stačí. Opak je však pravdou. Prečo to tak je a ako takéto súbory skutočne zmazať si môžete prečítať v nasledujúcom článku.  

 

Stručne o logickej štruktúre disku…


Nový disk je potrebné pred jeho použitím magneticky rozdeliť na očíslované stopy a sektory. Tento proces sa nazýva fyzické (nízkoúrovňové) formátovanie a je súčasťou výrobného procesu. Pri fyzickom formátovaní sa na začiatok každej stopy a každého sektora umiestni magnetická značka tzv. identifikátor.

Nízkoúrovňové formátovanie však nestačí. Žiaden operačný systém si nevystačí iba s rozdelením disku na sektory, stopy a cylindre. Logická štruktúra disku sa vytvorí rozdelením disku na oddiely (partition). Následným formátovaním vytvorených oddielov niektorým zo súborových systémov sa vytvorí rozhranie medzi fyzickou štruktúrou disku a operačným systémom. Pomocou logickej štruktúry disku dokáže operačný systém ukladať a čítať súbory z pevného disku.

Najrozšírenejší súborový systém v počítačoch s OS Windows je NTFS, ktorý využíva tabuľku MFT pre zápis záznamov obsahujúcich všetky informácie o súboroch, adresároch a metadátach.  Jednou z informácií o súbore je aj jeho umiestnenie na disku.  Pokiaľ teda máte napr. na ploche ikonu audio súboru (obľúbená pesnička?),  je to len odkaz na umiestnenie súboru, ktoré je zapísané v MFT tabuľke.

 

Klasické mazanie VS. bezpečné mazanie


Pre mnohých užívateľov je mazanie súborov len ich pretiahnutie do koša, prípadne stlačenie klávesy delete. Následne kôš vysypú a tešia sa z dobre vykonanej práce. V skutočnosti však len zmažú odkaz na daný súbor a systém tak tieto dáta označí ako skryté a umožní prepis buniek, na ktorých sa daný súbor nachádzal. Súbory ale ďalej ostávajú fyzicky prítomné na disku rovnako ako informácie v tabuľke MFT. Tieto dáta ostávajú na disku až do doby, kedy ich neprepíšeme nejakými inými dátami. Preto každý pokročilejší užívateľ dokáže tieto súbory obnoviť, napr. pomocou rôznych softvérových riešení. Existujú však rôzne programy, ktoré dokážu náhodne dané bunky prepísať a tak zmazať ich obsah. Jedným z takýchto programov je aj softvér ERASER.

 

Softvérové riešenie ERASER


Softvér ERASER je vydávaný pod licenciu GNU/GPL a môžete ho stiahnuť na jeho oficiálnych stránkach. Funguje pod všetkými vydaniami Windows. Ponúka jednoduché a intuitívne rozhranie a ešte k tomu sa môže integrovať aj do kontextového menu (vyvolané po tom, ako kliknete pravým tlačítkom myši).

eraser_1

Úvodná obrazovka softvéru ERASER

 

Rovnako ho môžete vyvolať zo systémovej lišty. Po jeho spustení je potrebné zvoliť si novú úlohu, ktorej určíte kedy sa má vykonať :

  • Spustiť manuálne
  • Vykonať okamžite
  • Vykonať pri reštarte
  • Vykonávať opakovane

Musíte tiež zvoliť jej meno  a pridať dáta, ktoré chcete zmazať. Po kliknutí na „add data“ sa vám zobrazí okno, v ktorom si zvolíte druh metódy mazania (pôvodne je zvolený mechanizmus s 35 prepismi, čo je ale relatívne zbytočné a môže byť veľmi zdĺhavé, preto sa odporúča používať štandard 5220.22-M so siedmimi prepismi). Následne zvolíte konkrétne dáta na zmazanie. Môže to byť:

  • Konkrétny súbor (môžete zvoliť aj celý disk)
  • Konkrétne súbory v priečinku
  • Nevyužívaný diskový priestor
  • Odpadkový kôš

Potom už len stačí zvoliť OK a mazanie sa môže začať, samozrejme to sa odvíja aj od toho, akú voľbu ste vybrali pri nastavovaní novej úlohy. Pokiaľ ste zaškrtli „spustiť manuálne“ je potrebné kliknúť pravým tlačítkom myši na úlohu a zvoliť „Spustiť teraz“. Pokiaľ ste nastavili niečo iné, viac sa o túto úlohu starať nemusíte. Dáta sa niekoľko krát prepíšu a je zaručené že ich už nikto neobnoví.

(po kliknutí sa vám zobrazí zväčšený screenshot z programu ERASER)

 


Bezpečné mazanie dát sa môže zdať klasickým užívateľom zbytočné. No nikdy neviete kedy sa váš notebook  alebo stolný počítač môže dostať do servisu, kde si technik pozrie už dávno zmazané fotografie, súbory alebo dokumenty. Preto je často krát odporúčané využívať podobné softvérové riešenia ako je program  ERASER pre mazanie dát.

Pamätajte, že presunutím do koša ešte nič nezmažete, preto dbajte na dôkladné odstraňovanie súborov z vašich pevných diskov.

 

Tomáš Paulus

Vyjadrite váš názor v komentároch