Stal som sa obeťou, čo ďalej?

Stal som sa obeťou, čo ďalej?

Narastajúci počet otázok súvisiacich s obsahovým významom nadpisu bol dôvodom na rozšírenie témy ako sa postaviť k situácii keď sa stanem obeťou.

Správanie a konanie používateľov rôznych internetových služieb, ktorí sa stávajú obeťou rôznych nemorálnych či dokonca protizákonných javov môžeme zhrnúť do nasledovných myšlienok:

Preceňovanie a nekrititické hodnotenie situácie – tendencia nadhodnotenia významu a dopadu toho čo sa udialo.  Najčastejšie je takéto konanie typické v prípadoch kedy dochádza k ohováraniu, zosmiešňovaniu v rámci diskusných fór a na sociálnych sieťach. U ľudí s ktorými som prichádzal do kontaktu v rámci konzultácií som často videl neodôvodnené citové nadhodnotenie skutočnej váhy informácie, ktorá bola inou osobou (často bez vedomia dotknutej osoby) zverejnená a s ním spojenú ochotu vynaložiť bezhraničnú energiu aj finančné prostriedky na vyriešenie tohto problému, či dokonca na individuálnu formu pomsty.

 

Ak sa stanete obeťou akéhokoľvek konania v prvom rade sa pokúste kriticky prehodnotiť skutočný dosah a rozvážne premyslieť Váš postup.

 

Panika a bezradnosť – panický strach až bezradnosť –jav identifikovateľný v správaní „obetí“  typický úvahami o tom, nakoľko negatívny dopad na ich ďalší osobný alebo profesný život bude mať tento incident. Častým prejavom býva fabulovanie neodôvodnene katastrofických scenárov o následnej strate zamestnania, či rozpade priateľských i rodinných vzťahov.

Podceňovanie problému – druhým extrémom je zas absolútna bagatelizácia vzniknutého problému prameniaca obvykle z neschopnosti vyhodnotenia možných dopadov.

Nerozvážnosť, nelogický postup – nie je ojedinelou situácia kedy sa má dotknutá osoba dva protichodné ciele – na strane jednej okamžite odstrániť všetky výskyty zverejnených informácií a na strane druhej chcú vyvodiť voči „útočníkovi“ právne postihy. Prakticky to potom vyzerá tak, že v prvom okamihu bez rozvahy podniknú kroky smerujúce k odstráneniu diskusných príspevkov či inak zverejnených informácií (oslovením prevádzkovateľa) a   následne chcú podávať trestné oznámenie. Problém nastáva v okamihu keď je potrebné preukazovať, že daný skutok sa naozaj stal.

Jednoduchý PrintScreen, vytlačenie WEB stránok spolu s diskusiou, odfotenie SMS správy alebo vytlačenie e-mailu je istá forma dôkazu – bez neho ťažko preukážete, že sa „to stalo“

 

Nízke právne povedomie – nie všetko s čím sa stretnete na internete, na diskusných fórach, v mailovej či SMS komunikácii má právnu kvalifikáciu podľa predstáv laika. Nie je ojedninelou situácia, kedy vášnivá diskusia na sociálnej sieti presahujúca tolerantosť dotknutej osoby nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu a napriek tomu, že v rámci nej boli zverejnené nevhodné, či neželané informácie skončí problém  v priestupkovom konaní.

 

Podanie trestného oznámenia

Ak ste presvedčení, že ste sa skutočne stali obeťou kriminálneho činu a ste rozhodnutí postúpiť vec na riešenie orgánom činným v trestnom konaní (polícii) držte sa nasledovných zásad:

  • konajte operatívne – digitálny svet a najmä svet internetu je typický najmä svojom rýchlosťou (a teda časovou nestálosťou informácie) – preto ak ste rozhodnutí konajte rýchlo
  • zadovážte si dostatočné a preukazné dôkazy – tvrdenie, že ste to videli na vlastné oči nemusí byť postačujúcim dôkazom – aj minimálny hmatateľný dôkaz (výtlačok, fotografia) je lepší ako žiadny

 

Poraďte sa s právnikom – preberte s ním opodstatnenie podania trestného oznámenia, potencionálny výsledok a tiež optimálny postup.

 

A hlavne konajte rozvážne. Radšej všetko dôkladne zvážiť než urobiť chybu, ktorá by sa otočila proti Vám.

podpis

Vyjadrite váš názor v komentároch