TOP10 autorov súťaže Informačná bezpečnosť, ja a moja škola

Simona Krajňáková, Gymnázium Jana Raymana Prešov

Informácie a bezpečnosť. Tieto dva pojmy sú skloňované pomerne často. Či už osobitne alebo ako jeden pojem ,INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ, v súčasnosti dôležitejší ako kedykoľvek predtým

Prečo je informačná bezpečnosť tak dôležitá ?
Túto otázku si kladú žiaci a študenti, predovšetkým v dobe, keď sme zahlcovaní upozorneniami a informáciami o tejto problematike. Pravdepodobne, už každý z nás sa stretol s nebezpečenstvom v
internetovom prostredí v rôznych podobách. Či už sme boli ohrození stratou , odcudzením alebo dokonca až zneužitím našich dát, či informácií. Kritické myslenie veľmi ovplyvňuje ako sa v tejto situácií zachovám a najdôležitejšie, či sa zachovám správne? Benjamin Franklin raz vyslovil veľmi múdru vetu, ktorú by mali práve mladí ľudia pri používaní internetu mať na pamäti: “Nedôvera a opatrnosť sú rodičia bezpečnosti.“ Práve preto je veľmi podstatné, aby žiaci rozumeli tomuto pojmu nielen vo všeobecnosti, ale aj v oblasti bezpečnostných opatrení a využitia týchto poznatkov v praxi.

Ako sa k tejto problematike stavia moja škola?
Keďže moja škola ovplyvňuje mňa a množstvo ďalších mladých ľudí, ako jeden z najzásadnejších faktorov v živote, je veľmi dôležité, aby sa k tomu daná inštitúcia stávala so zodpovednosťou. Študenti využívajú množstvo webových stránok a sociálnych médií, ktoré ohrozujú ľudí z rôznych strán. Je ťažko presne určiť aký rozsah výučby študentov v tejto oblasti je dostatočný. Každá škola si môže zvoliť svoj spôsob ako žiakov pred týmto typom nebezpečenstva chrániť. Z môjho subjektívneho pohľadu nám naše gymnázium dáva naozaj veľké množstvo informácii a možnosti ako sa chrániť pred týmto relatívne novým ohrozením. Aj v súčasnosti, keď nenavštevujeme budovu školy fyzicky, nám škola dáva alternatívy rôznych webinárov, prednášok a iných foriem ako získavať informácie, aj pomocou internetu z pohodlia domova. Dištančná forma vzdelávania nás donútila využívať počítače a internet ešte vo väčšom množstve ako pôvodne. Preto sa aj práve študenti momentálne stávajú jednou z najohrozenejších skupín na internete. Alfou a omegou vzdelávania detí je uvedomiť si, že obrovské problémy škôl ako napríklad šikana, sú v dnešnej dobe prekrývané novšími spôsobmi. Máme stále nové a šikovnejšie generácie žiakov v IT oblasti. takže v praxi môžeme povedať, že ak škola nevníma šikanu na chodbách, tak je stále riziko novšej formy, kyberšikany. Takýchto príkladov by sme mohli vymenovať niekoľko. Otázkou už len ostáva, aké možnosti majú školy sprístupnené. Aj moja škola využíva program, ktorý vo výraznej miere pomáha lepšie zvládať túto problematiku. Program umožňuje žiakom využívať množstvo prostriedkov, ktoré šíria informácie o opatreniach, ochrane a aj riešeniach v prípade, ak sme informačnú bezpečnosť podcenili a bohužiaľ sa stali obeťou rôznych vírusov, malwarov, phishingu alebo už spomínanej kyberšikany. Okrem programu ŠKOLA BEZ NENÁVISTÍ, som si ako žiačka druhého ročníka všimla, že aj na predmete informatika je relatívne veľa hodín venovaných tejto téme. Využívame aj rôzné videá alebo podcasty, ktoré sú práve našej generácií o niečo bližšie a sympatickejšie ako stránky učebníc.

Stále väčšie množstvo času a možností sa dá venovať informačnej bezpečnosti a vzdelávania žiakov. Je už iba na danej škole ako sa k týmto príležitostiam postaví, ale jedno môžeme s určitosťou povedať. V súčasnosti je to stále viac a viac potrebné až nevyhnutné.

Práve tieto základné poznatky sa stávajú súčasťou všeobecnej inteligencie detí, žiakov a študentov 21.storočia.

Vyjadrite váš názor v komentároch