Sociálne siete a pracovný pohovor

Sociálne siete a pracovný pohovor

Sociálne siete – sú ich dnes desiatky viac či menej obľúbené, využívané či zatracované. Môžu byť sú vďačným nástrojom pre komunikáciu, zverejňovanie vlastných názorov a zviditeľňovanie sa. Ale môžu predstavovať aj presný opak. Skutočné riziká z hľadiska dosahu obsahu sociálnych sietí na reálny život si mnohokrát užívatelia týchto sietí v plnom rozsahu neuvedomujú. Neuvedomujú alebo nepripúšťajú (všeobecne prehnaná dôvera v autonómnu bezpečnosť je nepopierateľnou realitou). Prax však poukazuje na existenciu zásadných medzier v chápaní rizík zverejňovania dôverných osobných údajov na sociálnych sieťach. Prieskumy poukazujú že  najcitlivejšou a najzasiahnuteľnejšou  skupinou je práve veková kategória 16 až 24 rokov t.j. mladí ľudia na začiatku svojej profesionálnej kariéry.

zamyslime sa nad malým príbehom

..čerstvý absolvent školy prichádza na prijímací pohovor (samozrejme po zaslaní perfektne spracovaného CV a žiadosti o prijatie do zamestnania), pohovor je príjemný smeruje zaujímavým smerom.. až zrazu otázka na telo „ste na nejakej sociálnej sieti?“  a zrazu sa v rukách manažéra objavujú výtlačky s dávno zabudnutými fotografiami a komentármi  zo známej sociálnej siete a prichádza rad nepríjemných otázok na ktoré je ťažké odpovedať bez zapýrenia.  A prichádza chladný záver personálneho pohovoru uzavretý vetou „… ozveme sa Vám..“ 

 Fikcia?  Príbeh z mexickej Telenovely?  Realita?

…v nedávno  realizovanom prieskume zverejnenom na portáli CareerBuilder.com   až 40% HR vyhľadáva informácie o uchádzačoch o zamestnanie prostredníctvom internetu najmä sociálnych sietí. Až tretina uviedla, že  informácie nájdené v profiloch sociálnych sietí viedli k odmietnutiu uchádzača.

Najzávažnejšie problémy, ktoré boli v prieskume identifikované:

  • zverejňovanie provokatívnych fotografií, komentárov
  • zapájanie sa do diskusií
  • ohováranie predchádzajúcich zamestnávateľov
  • sprostredkovanie „dôverných“ informácií o predchádzajúcich nadriadených
  • slabé komunikačné zručnosti
  • diskriminačné vystupovanie
  • klamanie o získaných vedomostiach/zručnostiach

 

Ponaučenie. Zvažujte čo všetko v rámci recesie zverejníte na internete. Všetko čo na sieti menom internet objaví začína žiť vlastným a v zásade nekontrolovateľným a neriaditeľným životom. A môže Vás dobehnúť vo chvíli keď sa to najmenej hodí. A navyše pokiaľ sa jedná o nepravdivé, vymyslené či dokonca urážajúce informácie o osobe niekoho iného môže mať pre Vás nepríjemné právne následky.

podpis

 

Vyjadrite váš názor v komentároch