Nami realizované aktivity v oblasti prevencie

Nami realizované aktivity v oblasti prevencie

SPOLUPRÁCA NA REALIZÁCII PRIESKUMU (2011/2012)

prieskum sociálno-patologických javov na základných školách mesta Lučenec

Komisia prevencie, Lučenec    informatívny článok z výsledkov prieskumu (scoop.it)

Moderné komunikačné technológie, riziká ich používania prevencia IT kriminality (12/2018)

vzdelávací workshop pre pracovníkov prevencie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Moderné komunikačné technológie, riziká ich používania, prevencia IT kriminality (11/2018)

vzdelávací workshop pre pracovníkov prevencie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

IT kriminalita a prevencia z pohľadu informačnej bezpečnosti (5/2018)

konferencia Kyber V4

UMB Banská Bystrica

Nebezpečenstvá on-line priestoru (11/2017)

celodenný seminár Spoločne proti IT kriminalite pre pracovníkov prevencie a pedagógov
TOS Trenčín

Prevencia počítačovej kriminality (10/2017)

metodický deň pre príslušníkov PZ
Liptovský Ján

Počítačová kriminalita a prevencia, skúsenosti z praxe (6/2017)

metodický deň pre učiteľov regiónu Šahy
Gymnázium Šahy

Moderné komunikačné technológie, riziká ich používania a prevencia (4/2017)

konferencia Didinfo 2017
UMB Banská Bystrica

Bezpečnosť, ochrana osobných údajov, cloud, počítačová kriminalita (4/2017)

webináre pre moderných učiteľov

Microsoft

Počítačová kriminalita (3/2017)

workshopy pre študentov a pedagógov

Obchodná akadémia Levice

Antikrimi II (3/2017)

P2P projekt prevencie

Gymnázium Šahy

Moderné komunikačné technológie, riziká ich používania (2/2017)

metodický deň pre pedagógov

Košice

Kriminalita v internetovom prostredí (2/2017)

beseda pre rodičov a pedagógov

II.ZŠ, Lučenec

Bezpečnosť v IT svete (2/2017)

víkendové sústredie moderných učiteľov v spolupráci s Microsoft

Piešťany

 
Podvody v internetovom svete, ochrama osobných údajov (11/2016)

workshop pre pracovníkov školstva
Gymnázium Šahy

 

Prevencia v oblasti počítačovej kriminality (11/2015)

prednáška pre študentov pedagogiky

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Antikrimi (11/2015)

vzdelávací workshop v rámci projektu mladých preventistov

Gymnázium Šahy

 

Riziká internetového sveta (11/2015)

prednáška pre rodičov SPŠ Snina

Snina

 

Seminár Finančná gramotnosť (11/2015)

prednáškový workshop pre pedagógov na tému bezpečnosť a peniaze

Humenné

 

Počítačová kriminalita (10/2015)

prednáškový workshop pre študentov gymnázia

Gymnázium Trnava

 

Microsoft roadshow Vzdelávame pre budúcnosť (10/2015)

prednášky v rámci roadshow pre učiteľov

Košice, Žilina

 

Konferencia Virtuálny svet a reálne nebezpečenstvá (9/2015)

konferencia pre pracovníkov prevencie

Lučenec

 

Počítačová kriminalita (6/2015)

prednáškový workshop pre študentov gymnázia

Gymnázium Revúca

 

(Ne)bezpečný internet (5/2015)

prednáška pre žiakov druhého stupňa

ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš

 

Riziká internetu  (5/2015)

prednáška pre študentov

Obchodná akadémia Lučenec

 

Počítačová kriminalita a prevencia (3/2015)

prednáška pre riaditeľov štátnych gymnázií

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR

 

Metodický deň pre učiteľov (3/2015)

metodický deň pedagógov okresu Dolný Kubín

Dolný Kubín

 

Noc na gymnáziu (3/2015)

seminár pre študentov gymnázia

Gymnázium BST Lučenec

 

Metodický deň pre učiteľov (2/2015)

metodický deň pre pedagógov okresu Bratislava

MPC Bratislava – mesto

 

Počítačová kriminalita (2/2015)

prednáškový workshop pre študentov gymnázia

Gymnázium Šamorín 

 

Metodický deň „T@blety v školách“ (2/2015)

metodický deň pedagógov

Košice-mesto fotogaléria

 

Riziká internetu (12/2014)

beseda s rodičmi a pedagógmi

ZŠ M.R.Štefánika Lučenec  fotogaléria

 

(Ne)bezpečný internet (11/2014)

prednáška pre žiakov druhého stupňa

Evanjelická spojená škola Martin

 

(Ne)bezpečný internet (11/2014)

prednáška pre žiakov druhého stupňa

ZŠ M.R.Štefánika Lučenec  fotogaléria

 

Rizikové správanie na sociálnych sieťach (11/2014)

prednáška pre študentov v rámci Dňa prevencie

SPŠ Dopravná Košice

 

Kriminalita v IT a prevencia (11/2014)

metodické popoludnie pre pedagógov Sninského regiónu

Snina   

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová kriminalita (11/2014)

prednáška pre žiakov SPŠ

Stredná priemyselná škola Snina   správy Zemplínske noviny (minuta 17:15)

 

Sociálne siete a kriminalita (11/2014)

prednášky pre študentov gymnázia spojené s besedou

Gymnázium Vranov nad Topľou  

 

 

 

 

 

 

 

Čo je to bezpečnosť v IT svete (11/2014)

prednášky pre žiakov, pedagógov a rodičov ZŠ spojené s besedou

Základná škola Nižný Klátov  fotogaléria

 

Nezabúdajte na bezpečnosť v čase online technológií (10/2014)

Roadshow Moderný učiteľ v spolupráci so spoločnosťou Microsoft

Košice, Žilina, Bratislava

 

Čo je to bezpečnosť v IT svete (10/2014)

prednáška pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

ZŠ M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom

 

Prevencia a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti IT (8/2014)

prednáška pre učiteľov v rámci Letnej školy moderných učiteľov

Microsoft, Kopanice Žitková

 

Sociálne siete a riziká, zverejňovanie fotografií a osobných údajov (6/2014)

prednáška v spolupráci s firmou ESET – beseda so žiakmi ZŠ

ZŠ Šenkvice     fotogaléria

 

Autorské právo a prevencia (4/2014)

seminár pre učiteľov a preventistov okresu Lučenec

Komisia prevencie pri MsÚ Lučenec

 

Bezpečnosť IT, sociálne siete, riziká a prevencia (4/2014)

seminár pre učiteľov a preventistov okresu Rimavská Sobota

CPPaP Rimavská Sobota

 

Sociálne siete, IT kriminalita, názory a skúsenosti (2/2014)

prednáška pre študentov gymnázia

Gymnázium Hnúšta

 

Počítačová kriminalita a internet (10/2013)

prednášky pre žiakov ZŠ

ZŠ Haličská, Lučenec

 

Sociálne siete a riziká, zverejňovanie fotografií a osobných údajov (5/2013)

beseda so žiakmi 7. ročníkov

ZŠ Ladislava Novomeského, Lučenec

 

IT kriminalita, riziká internetových technológií, skúsenosti v prevencii (5/2013)

workshop s pedagógmi základných škôl v rámci preventívnych aktivít MÚ ŽIar nad Hronom

Mestský úrad, Žiar nad Hronom

 

Sociálne siete, IT kriminalita, zverejňovanie osobných údajov (5/2013)

prednáška k téme IT technológie a trestné právo

SOU Technické Lučenec

 

Cyklus prednášok prevencie – IT bezpečnosť a IT kriminalita (3/2013)

prednáška o problematike počítačovej kriminality a prevencie v rámci série cyklických prednášok Komisie prevencie pre MU Lučenec pre pedagógov a pracovníkov prevencie základných a stredných škôl   Lučenec

 

KOLOTOČ PREVENCIE (3/2013)

prednášky o počítačovej kriminalite a rizikách sociálnych sietí pre študentov gymnázia v rámci série prednášok zameraných na rôzne oblasti prevencie

Gymnázium BST, Lučenec

 

NEBEZPEČNÝ INTERNET (2/2013)

prednáška pre žiakov ZŠ

Základná škola, Nižný Klátov

 

IT kriminalita, riziká internetových technológií, skúsenosti v prevencii (2/2013)

workshop s pedagógmi Klubov moderných učiteľov

Košice

 

Kybernetická kriminalita a riziká (2/2013)

prednáška pre študentov gymnázia

Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice

 

IT kriminalita a prevencia (11/2012)

motivačné prednášky v rámci RoadShow Moderný Učiteľ 2012 INDICIA

Trstená foto video, Košice , Vranov nad Topľou foto, Lučenec, Komárno,

Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok video, Žiar nad Hronom, Nováky

 

SOCIÁLNE SIETE A RIZIKÁ (11/2012)

prednáška pre žiakov 7. a 8.ročníka

ZŠ Slobody, Poltár

 

BEZPEČNÝ INTERNET (11/2012)

prednáška pre žiakov 9.ročníkov základných škôl Lučenec

Kino Apollo, Lučenec

 

APLIKOVANÁ BEZPEČNOSŤ – SOCIÁLNY HACKING A IT (10/2012)

konferencia Nemocničné informačné systémy 2012

Hotel Magura, Vysoké Tatry  fotogaléria   prednáška

 

IT BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA (10/2012)

prednáška pre pedagogických pracovníkov

SPV, Rimavská Sobota

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY (10/2012)

konferencia Nový Svet vo vzdelávaní

Piešťany

 

PREVENCIA A SAMOSPRÁVA (10/2012)

konferencia Asociácie prednostov samospráv SR

Hotel Permon, Podbanské

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PREVENCII ZŠ A MŠ (10/2012)

pracovný seminár na tému prevencia v oblasti IT bezpečnosti pod gesciou Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Mestský úrad Púchov

 

VÍKENDOVÉ STRETNUTIE MODERNÝCH UČITEĽOV INDÍCIA (9/2012)

prednášky prevencia, bezpečnosť informačných technológií, rizík sociálnych sietí

Pribylina, záznam prednášky IT kriminalita a internet

 

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A PREVENCIA (9/2012)

prednáška na tému počítačová kriminalita, riziká sociálnych sietí a prevencia pre študentov gymnázia

Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš, foto

 

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A PREVENCIA (6/2012)

prednáška na tému počítačová kriminalita, riziká sociálnych sietí a prevencia pre študentov gymnázia

Spojená škola de La Salle, Bratislava

 

BEZPEČNÝ INTERNET V PRAXI MATERSKEJ ŠKOLY (6/2012)

pracovný workshop na tému bezpečnosť IT a prevencia v rámci MŠ

pracovné stretnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu, Senec

 

DNI PREVENCIE (5/2012)

workshopy so špecialistami na prevenciu

organizované v spolupráci s Komisiou prevencie protispoločenských činností mesta Lučenec, PZ SR Lučenec, Colnou správou Lučenec

– riziká sociálnych sietí

– kriminalita, šikanovanie, drogy, sekty

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

 

SÚŤAŽ Tvoj nápad môže pomôcť (2012)

súťaž pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl zameraná na kreatívnu prípravu preventívneho obsahu           výsledky súťaže

 

NOC NA ŠKOLE (4/2012)

beseda – workshop

– internet, sociálna manipulácia v digitálnom svete

– IT kriminalita

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

noc

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2012 (7.februára 2012)

s spoluprácii s CPPaP  v Lučenci a Komisiou prevencie kriminality Mestského úradu v Lučenci pod záštitou SAV prebehla akcia pre 1. a 2.stupeň základných škôl spojená s vyhodnotením súťaže „Pravá tvár počítača a život bez neho„. Celkom sa jej zúčastnilo 971 detí.

Kino Apollo, Lučenec      TV – Regionálny denník 7.2.2012  (min 11:30)

safer_lc

BESEDA NA TÉMU POČÍTAČE, INTERNET a KRIMINALITA (11/2011)

beseda s preventívnym zameraním na tému nebezpečný internet

ZŠ K.SUPA, Lučenec

 

BESEDA O SOCIÁLNYCH SIEŤACH A RIZIKÁCH (11/2011)

beseda so žiakmi 9.ročníka v rámci aktivít týždňa boja proti drogám

ZŠ Vajanského, Lučenec

 

IT SECURITY FORUM  Fiľakovo (10/2011)

seminár s preventívnym zameraním pre študentov a verejnosť

Regiotel a Info consult, Fiľakovo    reportáž TV LocAll  (min.05:20)

 

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA A INTERNET V PRAXI (9/2011)

séria prednášok pre študentov gymnázia v rámci OČAP

– autorské právo a internet

– kyberšikana a sociálne siete

– IT kriminalita

Súkromné gymnázium, Lučenec

 

KYBERKRIMINALITA A MLÁDEŽ (9/2011)

Prednášky pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ

Súkromná základná škola, Lučenec

 

IT KRIMINALITA A MLÁDEŽ (6/2011)

Prednášky pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ

ZŠ Novomeského, Lučenec

 

EMOTIKONY (5/2011)

Podujatie pre 1.,2. a 3. ročník SŠ

Študentský parlament Lučenec

 

NA INTERNETE BEZPEČNE A ZODPOVEDNE (5/2011)

Seminár pre pracovníkov školstva a samosprávy

Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti

 

JA A POČÍTAČ (5/2010)

Seminár pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Odbor školstva, MÚ Lučenec, MsP – Lučenec

 

BESEDA POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA (6/2009)

Beseda so žiakmi 6. – 9. ročníka ZŠ

Mesto Nová Dubnica

 

Vyjadrite váš názor v komentároch