item-thumbnail

OVCE.SK

Preventívne projekty využiteľné v  praxi Projektov využiteľných ako praktická pomôcka v oblasti prevencie zameraných na problematiku nebezpečenstiev I...

item-thumbnail

Pre samosprávy

Odporúčame zriadovateľom – samosprávam Odskúšaný pilotný projekt cyklického vzdelávania učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MÚ, pracovník...

item-thumbnail

Kolotoč prevencie

  Pilotný projekt odskúšaný v máji 2012 – následne 2013 za spolupráce niekoľkých subjektov spolupracujúcich v rámci komisie prevencie pri M...

item-thumbnail

kniha Deti v sieti

Druhé vydanie publikácie z dielne známeho projektu zodpovedne.sk od autorov Moniky Gregussovej a Miroslava Drobného. Deti v sieti – ako chrániť ...