Pre samosprávy

Pre samosprávy

Odporúčame zriadovateľom – samosprávam

komisia_vzdelavanie

Odskúšaný pilotný projekt cyklického vzdelávania učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MÚ, pracovníkov pôsobiacich v oblasti prevencie a odbornú verejnosť.

 

Doteraz odprednášané témy:

 • IT kriminalita
  • riziká digitálneho sveta a prevencia

 

 • Pomoc drogovo závislým
  • HARM REDUCTION v terénnej práci, v kontakntých centrách a služby pre užívateľov

 

 • Činnosť a úlohy colníkov Finančnej správy SR
  • voľný pohyb tovaru v rámci EÚ
  • ochrana práv duševného vlastníctva
  • nelegálne pálenice a nelegálna výroba liehu
  • CITES (chránené živočíchy a rastliny):

 

Vyskúšajte vo Vašich regiónioch

 

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch