Gymnázium a kyberbezpečnosť… Prečo?

Posledné analýzy zverejnené pred Vianocami poukazujú, že v EÚ chýbajú desiatky tisíc profesioniálov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, na Slovensku sa počet odhaduje na 20.000. Kde ich v dlhodobom koncepte nabrať a ako ich na Slovensku udržať. Prvá otázka má jasnú odpoveď – v edukačnom procese (žiaľ tento proces je dlhodobý). Druhá odpoveď je ďaleko zložitejšia a dnes nejdeme hľadať odpovede na túto tému.

Nesporne jedným z priekopníkov zavedenia vzdelávania kyberbezpečnosti ako študijného odboru je 1.súkromné Banskobystrické gymnázium. Opýtali sme sa dvoch najpovolanejších na pár základných otázok – riaditeľa gymnázia p. Tibora Maťaša a manažéra školy Romana Murgaša.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli na Vašom gymnáziu spustiť štúdium kybernetickej bezpečnosti?

TM: Otvorenie odboru kybernetická bezpečnosť bolo strategickým krokom pre budúcnosť štúdia na súkromnom gymnáziu. Nápad vznikol ako reakcia na rastúce hrozby kybernetických útokov, ochranu citlivých údajov a tiež ochranu pred stratou finančných prostriedkov. Kybernetická bezpečnosť je dynamický odbor s neustálym vývojom nových technológií a postupov. Preto odbor ponúka žiakom príležitosť na neustály osobný rozvoj, vzdelávanie a kariérny rast.

RM: Od založenia nášho gymnázia sa ho snažíme budovať, ako modernú školu 21. storočia. V roku 2019 sme získali ocenenie Digitálna jednotka. Vyučovanie kybernetickej bezpečnosti je jednou z inovácií, ktoré v rámci gymnaziálneho štúdia našim žiakom ponúkame.

Ak správne počítame beží Vám tento študijný odbor druhým rokom. Ako by ste spätne hodnotili svoje rozhodnutie?

TM: Áno správne. Po dvoch rokoch existencie odboru na našej škole môžeme konštatovať, že zavedenie odboru boli správne

RM: Keď sa pozeráme okolo seba na samotný vývoj v spoločnosti ukazuje sa, že minimálne základy kybernetickej bezpečnosti, by mali absolvovať všetci od detí až po dôchodcov. Takže určite sme spokojný s naším rozhodnutím, aj keď to nie je vždy len slnkom zaliata cesta. 

Aký je záujem o štúdium kybernetickej bezpečnosti?

TM: Záujem o štúdium kybernetickej bezpečnosti z roka na rok rastie. Najväčším limitujúcim faktorom pre výber tohto odboru je predpokladaná náročnosť jeho štúdia. Preto si ho vyberajú takí žiaci základných škôl, ktorí už majú aspoň minimálne skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou.


RM:  Záujem je primeraný zložitosti študovanej problematiky. Ale teší nás, že si môžeme žiakov ktorý nastúpia na štúdium vyberať.

Vyjadrite váš názor v komentároch