Kopanice 2013

Kopanice 2013

Zúčastnili sme sa podujatia Česko-slovenská letná škola moderných učiteľov konanej už štandardne na moravských kopaniciach v lone krásnej prírody.

Tejto akcie, ktorej sa pravidelne zúčastňujú českí a slovenskí učitelia. My sme sa akcie zúčastnili na pozvanie organizátorov s prednáškou zameranou na problematiku IT kriminality, rizík internetového priestoru, stave prevencie a diskutovali sme s učiteľmi o ich pohľade na stav danej problematiky, ale rovnako aj o ich nie vždy príjemných skúsenostiach.

Práve na tomto mieste bol prvýkrát verejne predstavený učiteľom projekt Preventista.sk a jeho súčasť  ICCrimeTest.  Prítomným bola predstavená aj možnosť spolupráce s projektom formou využívania jeho obsahu, možnosťou publikovania vlastných skúseností s preventívnymi aktivitami, ako aj možnosťou využitia grafických prvkov projektu v rámci svojich web-stránok či projektoch zameraných na šírenie myšlienky bezpečnosti internetu a počítačových technológií.

 

iccrime

 

Prínosným výsledkom vzájomnej diskusie sa stal fakt, že rad škôl prejavil aktívny a miestami neodmietnuteľný záujem na zorganizovaní pracovných workshopov s podobným obsahom pre svojich učiteľov i žiakov v rôznych lokalitách Slovenska.  Takže tešíme sa na stretnutia a spoluprácu.

Potešujúcimi sú aj reakcie zo zahraničia:

„Z následujících prezentací mne zaujal příspěvek Jaroslava Ostera k tématu, které dnes nesmí na žádné internetové konferenci chybět: bezpečnost na internetu. Jeho přednáška ale kontrastovala s tím, jak k tématu přistupují tuzemští mágové bezpečného pohybu na internetu, kteří zpravidla varují před nebezpečími, která na děti na internetu a sociálních sítích čekají. Jaroslav Oster se ani takovým konkrétním příkladům ze své bohaté praxe nevyhýbal, červenou nití prolínající se jeho příspěvkem bylo ale přesvědčení, že pozitiva světa on-line převažují a nebylo by správné kvůli nim účastníky předem odrazovat. Preventivní příspěvek velmi obšírně zmapoval tuto problematiku a poukázal na mnohé případy ze slovenské i české praxe.“

prevzaté z článku http://www.ceskaskola.cz/2013/08/ondrej-neumajer-letni-skola-modernich.html

podpis

Vyjadrite váš názor v komentároch