Nauč babičku čo je vishing

Nauč babičku čo je vishing

Vishing je manipulatívna technika odvodená od kombinácie anglických slov voice a phishing – jej podstatou je kontaktovanie potenciálnych obetí prostredníctvom telefónu a tieto útoky majú silný presah do reálneho (fyzického) sveta. Práve vďaka tomu, že telefón dnes vlastnia aj sociálne skupiny, ktoré nie sú aktívne v internetovom svete, je táto forma podvodov intenzívne využívaná na podvody voči jednej z najcitlivejších skupín – seniorom.

Ako príklad môže poslúžiť nasledujúci scenár, na ktorý doplatilo už mnoho dôverčivých seniorov, a ktorý vieme využiť na vysvetlenie rizík seniorom v rámci prevencie.  Scenár bol vytvorený na základe analýzy reálneho prípadu.

 • prichádza telefonát z utajeného čísla
 • volajúci sa predstavuje pod falošnou identitou ako kapitán Krajského  alebo okresného riaditeľstva Policajného zboru
 • informuje, že chytili vykrádačov domov, a že získali od vykrádačov zoznam vytypovaných domov, pričom sa v zozname nachádza aj nehnuteľnosť volaného
 • volajúci sa dotazuje, či držia doma hotovosť, cennosti a podobne
 • podvodník ubezpečuje volaného, že situácia je už riešená políciou
 • žiada o popis cenných vecí, hotovosti a nadiktovanie sériových čísel bankoviek, ktoré volaný senior drží doma
 • navrhne volanému postráženie cenností policajtmi – kde navrhne odovzdanie cenností a úspor napríklad vyhodením z okna, vyložením ku kontajneru a podobne

Príklady motívov, s ktorými podvodníci oslovujú potenciálne obete formou vishingu:

Dnes najúčinnejšou formou ochrany je poznať základné identifikačné znaky podvodného hovoru a podľa nich sa aj zachovať – zhrňme aspoň základné:

 • extrémne nápadná zdvorilosť a ochota
 • požiadavka na dôvernosť rozhovoru – nikomu nevolať, neinformovať – často príbeh o tom, že sa rieši nejaký bezpečnostný incident, v rámci ktorého je nutné zachovať utajenie postupu
 • autorita – útočník vystupuje v mene blízkej osoby alebo nejakej autority (banka, poskytovateľ telekomunikačných služieb, polícia, ….)
 • vyžadovanie osobných údajov – tu platí princíp, že seriózny poskytovateľ služby nikdy svojho zákazníka telefonicky nekontaktuje aby od neho získal:
  • osobné údaje – ktorými už obvykle disponuje (rodné číslo, dátum narodenia)
  • citlivé údaje – kódy, heslá a podobne
 • časový nátlak, urgencia – za účelom vyvolania stresu a neistoty, čo môže ovplyvniť rozhodovanie obete
 • detailné inštrukcie – útočník má snahu poskytnúť detailné inštrukcie k postupu (kam ísť, ako postupovať, čo urobiť,…)
 • ponuka na poskytnutie pomoci – napríklad zabezpečí taxislužbu na odvoz do banky, k bitcoinmatu a podobne
 • snaha o udržiavanie kontaktu po celú dobu (aby obeť nemohla overiť podvodný príbeh alebo kontaktovať políciu)

Ako by sa teda babička mala správne zachovať pri obdržaní takéhoto hovoru?

 • zachovať kľudrozvahu
 • okamžite ukončiť hovoroveriť si skutočnosti – ak jej napríklad volajúci tvrdí, že niekto z rodiny utrpel nehodu a je potrebné zaplatiť pokutu či lekára, je ideálne obratom volať niekomu z rodiny a túto informáciu overiť
 • nikomu neposkytovať peniaze či iné cennosti
 • neváhať kontaktovať políciu
 • počúvať rady policajtov, pracovníkov banky, či príslušníkov rodiny

Vyjadrite váš názor v komentároch