Kyberbezpečnosť, gymnázium a učebnice

Pred tromi rokmi sme sa rozhodli v rámci inovácií vzdelávania na našom 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu zaviesť zameranie kybernetická bezpečnosť. Táto naša idea, by sa nikdy nepretavila do reality nebyť faktu, že v rámci oslovovania odborníkov v tejto oblasti a hľadania mentora, ktorý by usmernil, akým smerom sa má uberať naša výuka, sme nenatrafili na OZ Preventista.

Členovia OZ nám boli nápomocní v budovaní vtedy ešte iba nášho sna, vyučovať na gymnáziu kybernetickú bezpečnosť. Naše gymnázium aktuálne vychováva už skoro 40 budúcich kyberpezpečákov.

Vďaka OZ Preventista a tímu autorov v súčasnosti existujú dve učebnice Informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá z ktorých učíme a tretia je tesne pred vydaním. Učebnice sú v súčasnej dobe hlavným zdrojom pre zostavenie osnov a následne študijného plánu v rámci vyučovania kybernetickej bezpečnosti žiakov nášho gymnázia. Prínos učebníc spočíva v tom, že umožňuje širšie chápanie problematiky a poskytuje hlbšie základy pre aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Knihy ponúkajú aktuálne informácie o najnovších hrozbách a trendoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Študenti majú príležitosť skúmať príklady z reálneho sveta, čo im umožňuje lepšie pochopiť dynamiku kybernetických hrozieb a implementovať efektívne opatrenia na ich predchádzanie. Knihy nie sú len o teórii, ale ponúkajú aj praktické príklady a riešenia. Na hodinách diskutujeme so žiakmi o rôznych témach z kníh. Tieto diskusie im umožňujú prepojiť teoretické poznatky s praktickými situáciami a zdieľať rôzne pohľady a skúsenosti.


Poznámka redakcie: o učebniciach sme písali v článku

Pripravujete do nového školského roka výuku tém IT bezpečnosti na Vašej škole? | Preventista.sk


Samozrejme úzka spolupráca medzi oboma partnermi intenzívne pokračuje nie len na poli mentorovania a usmerňovania zdrojov výučby, ale aj vo forme prednášok zvyšujúcich rozhľad našich žiakov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ing. Roman Murgaš
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
generálny manažér

Vyjadrite váš názor v komentároch