Prevencia počítačovej kriminality a jej využitie v práci s mládežou

Vzdelávanie, zábava, stretávanie sa s priateľmi, aj práca, či hľadanie zamestnania, to všetko sa aj pre deti a mladých ľudí presunulo v uplynulých dvanástich mesiacoch do virtuálneho prostredia. Ohromné skoky v technických aj technologických kompetenciách je nevyhnutné dopĺňať aj zvyšovaním kompetencií v oblasti prevencie bezpečnosti v online priestore.

Vypočuli sme hlas pracovníkov a pracovníčok s mládežou, či ďalších dôležitých dospelých v živote detí a mládeže a v spolupráci s občianskym združením OZ PREVENTISTA – združenie pre bezpečnosť a prevenciu sme zrealizovali seriál šiestich kvalitných webinárov v oblasti prevencie počítačovej kriminality s aplikáciou v práci s mládežou.

V krátkom čase vyše 300 prihlásených záujemcov a záujemkýň nás nenechalo na pochybách, že téma je aktuálna a potrebná a spolupráca s expertom v oblasti počítačovej bezpečnosti a súdnym znalcom Jaroslavom OsteromOZ PREVENTISTA počas 90-minútových webinárov viedla k zvýšeniu následnej kvality aj kvantity preventívnych aktivít v práci s mládežou.

Obsah webinárov sa venoval objasneniu, čo je počítačová kriminalita, ako sa týka detí a mládeže, ďalej, čo je sociálna manipulácia v online priestore a ako sa jej brániť. Pozornosť sme venovali vysvetleniu kyberšikany a efektívnym preventívnym krokom, neobišli sme ani úlohu samospráv v oblasti prevencie počítačovej kriminality so zameraním na deti a mládež. Pridali sme bonusový webinár, ktorý hutne sumarizoval predošlé štyri časti a upozornil aj na výsledky pravidelných prieskumov, ktoré realizuje občianske združenie OZ PREVENTISTA v spolupráci s regionálnym CPPPaP.

Úplnou novinkou v rámci Slovenska bol špecializovaný 2-hodinový webinár, na ktorom participovala aj expertka na inklúziu Viera Hincová z občianskeho združenia A Centrum. Počas tohto webinára bola všetka pozornosť venovaná prevencii počítačovej kriminality v súvislosti s deťmi a mládežou so znevýhodnením a zo znevýhodneného prostredia.

Absolventi a absolventky webinárov si po každom webinári zvolili jednu záležitosť, ktorú aplikujú v praxi. Takto by v nasledujúcom období napríklad mali vznikať desiatky školských online schránok dôvery, zdieľané workshopy a prezentácie v kolegiálnych tímoch, inovatívne infografiky o prevencii pre deti a mládež s rôznymi znevýhodneniami, či zrozumiteľné dotazníky na mapovanie potrieb mladých ľudí v oblasti bezpečnosti na internete. Zo strany pracovníkov a pracovníčok s mládežou nechýbali ani rozhodnutia na preventívne kroky na ich vlastné zvýšenie bezpečnosti v online priestore.

V približne dvesto spätných väzbách čítame od nováčikov, aj od skúsených preventistov a preventistiek vyjadrenia: „Dnešný webinár bol veľmi dobre spracovaný, aktuálna téma, dobré vsuvky z praxe. Podujatie hodnotím veľmi pozitívne, na vysokej odbornej úrovni a s bohatými skúsenosťami z praxe. Má to spád, je to záživné, nakoľko sa používa veľa príkladov z praxe, za mňa veľká vďaka. Tento webinár je po dlhej dobe niečo, čo naozaj reálne pomáha a VZDELÁVA. Po prvýkrát pre mňa akýsi ucelený pohľad na to, čo to tá kyberšikana, rozmenená na drobné, vlastne je. Perfektná dávka skúseností, informácií od odborníka k téme, veľká vďaka. Veľmi inšpiratívne a poučné. Veľmi zaujímavá, aktuálna a výborne spracovaná téma. Veľmi si cením aj to, že to bolo takto inkluzívne a multidisciplinárne poňaté.“

Séria šiestich spomenutých webinárov zavŕšila prvý rok intenzívnej spolupráce IUVENTY OZ PREVENTISTA, ktorá je potvrdená aj Memorandom o spolupráci. Vážime si dlhodobú pro bono prácu, ktorú robí občianske združenie pre ochranu detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, prieskumov a poradenstva. Viac informácií a možností pre spoluprácu nájdete na webstránke: www.preventista.sk

Prevzaté 6.4.2021 z portálu IUVENTY https://www.pracasmladezou.sk/

Vyjadrite váš názor v komentároch