Skúsenosti s prevenciou kriminality na úrovni samosprávy

… môže samospráva efektívne pôsobiť v oblasti prevencie kriminality a byť dobrým partnerom školám v ich preventívnom pôsobení? Áno môže, dokonca efektívne.

zdroj: canva.com

Pre skúsenosti sa obzrime cca. 10 – 11 rokov kedy to začalo …. vtedy prvýkrát koordinovane v lokalite, kde neskôr vzniklo aj naše občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, začali spolupracovať subjekty zainteresované do problematike prevencie sociálno-patologických javov na lokálnej úrovni  – zastúpenie mesta Lučenec, Mestskej polície, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR, Colnej a finančnej správy SR, CPPaP a nezávislí odborníci na problematiku kriminality a sociálno-patologickej prevencie.

Primárnym zámerom bolo vytvorenie poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu úradu primátora mesta Lučenec v zmysle Stratégie prevencie kriminality na miestnej úrovni (Uznesenie vlády č.681 a nadväzujúce).

Komisia v danom zložení fungovala niekoľko rokov, dôležitým faktorom jej činnosti je kreovanie radu preventívnych aktivít v rôznych formátoch pre základné aj stredné školy v regionálnej pôsobnosti. Okrem pozitívneho dopadu v regóne bol zaujímavým efektom aj mimoregionálny dopad týchto aktivít. V priebehu nasledujúcich rokov niektoré z týchto aktivít boli odprezentované na rôznych celoštátnych ale aj medzinárodných konferenciách a workshopoch a následne ich myšlienku či formu prevzali samosprávy a školy po celom území Slovenskej republiky. V mnohých prípadoch ich prevedenie rozšírili, doplnili do nich vlastnú invenciu. Je to jav, ktorý poteší a s odstupom času dáva príjemný pocit, že tímová práca členov komisie nebola zbytočná.

Ak by sme hľadali odpoveď na to čím to začalo – tak prvou aktivitou komisie v spolupráci s Centrom poradenských a psychologických služieb v Lučenci boli tri aktivity neskromne pomenovateľné ako pompézne:

  • spustenie prieskumu sociálno-patologických javov Prevencia 2011 realizovanom na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – prieskumy môžete nájsť na linku https://preventista.sk/info/prieskum-na-zakladnych-skolach-mesta-lucenec/
  • projekt Pravá tvár počítača a život bez neho (Safer Internet Day Lučenec 2012) do ktorého sa zapojila bezmála tisícka žiakov základných škôl
zdroj: archív OZ Preventista
  • spustenie projektu známeho v odborných kruhoch ako Kolotoč prevencie – prvýkrát otestovaný na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci

Aktivít ktoré v regióne komisia priniesla a zrealizovala bolo mnoho – viac sa môžete dozvedieť z prezentácie, ktorú si môžete stiahnuť z tohto linku http://preventista.sk/info/wp-content/uploads/2022/04/riadenie-prevencie-samosprava.pdf

Existencia a aktivity podobnej koordinačnej platformy akou Komisia prevencie v čase jej fungovania nesporne bola jasne ukázala, že samospráva má priestor na efektívne pôsobenie v oblasti prevencie. Jednoducho stačí vôľa a snaha a ide to.

Odvtedy prešlo desať rokov. Účastníci aktivít ako napríklad naši skvelí peer aktivisti (vtedy žiaci 2.stupňa základnej školy) sú dnes dospelí. V princípe môžeme povedať, že nám vyrástla jedna generácia, ktorú už s odvahou môžeme nazvať digitálni domorodci (na rozdiel od našej generácie kde chtiac či nechtiac musíme priznať, že sme digitálny nomádi).

Položme si otázku, či sme koncepčne dokázali využiť podobné regionálne nadšenecké a obetavé aktivity a či tento potenciál nemohol predstavovať zásadnejší posun v budovaní bezpečnostného povedomia v oblasti rizík digitálneho sveta. A to či na úrovni samospráv tak na úrovni štátu.

Len pre ilustráciu výňatok z aktuálneho prieskumu nášho OZ – konkrétne v otázke „Ako hodnotíte v oblasti prevencie IT kriminality podporu zo strany zriaďovateľa?“ (1-žiadna …. 5-vynikajúca)

pre porovnanie prieskum z roku 2020

Ak by ste mali záujem zapojiť sa s názorom do prieskumu 2022 – nech sa páči link https://preventista.sk/info/prieskum-preventista-2022/

Vyjadrite váš názor v komentároch