Súťaž pre základné a stredné školy

PREDLŽUJEME REGISTRÁCIU DO PRACOVNÉHO TÝŽDŇA- UZÁVIERKA: 13.12.2023 ráno 10:00

Keďže 30. november je od roku 1988 vyhlásený ako Deň počítačovej bezpečnosti, rozhodli sme sa na oslavu tohto kyberbezpečnostného “sviatku” zorganizovať súťaž pre stredné školy/gymnáziá a základné školy. Súťaž vyhlasujeme za účelom zvyšovania bezpečnostného povedomia jednej z najkritickejších skupín – seniorov.

Nosnou myšlienkou tohtoročnej súťaže je podporiť myšlienku, ktorú naše občianske združenie šíri už niekoľko rokov, zapojiť školy a mládež do zvyšovania vedomostí v oblasti internetovej bezpečnosti a zvýšiť tým ich odolnosť voči útočníkom z virtuálneho ale rovnako aj fyzického sveta.

Súťaž je rozdelená na dve kategórie:

  1. Základné školy (2. stupeň)
  2. Stredné školy, gymnáziá

V každej kategórii budú ocenené prvé 3 miesta. 

ZADANIE

V rámci svojej strednej školy, gymnázia, základnej školy vytvorte pracovný tím (minimálne 5 žiakov/študentov) a prideľte mu názov. Učiteľ môže byť súčasťou tímu ako mentor. 

Tímy majú za úlohu navrhnúť koncept aktivít, ktoré môžu zvýšiť bezpečnostné povedomie seniorov v okolí (rodinné prostredie, kluby, domovy dôchodcov a iné) so zameraním najmä na zvyšovanie odolnosti voči podvodom v reálnom svete a rovnako v kybernetickom priestore.

Témy na ktoré by sa mali projekty primárne zameriavať:

  • nebezpečenstvá, s ktorými sa seniori stretávajú vo fyzickom svete,
  • nebezpečenstvá, s ktorými sa seniori stretávajú na internete,
  • ako by mal senior správne postupovať ak sa stane obeťou,
  • a ďalšie.

Podmienkou je, aby aktivity boli skutočne realizovateľné a vytvorené tímy v nasledujúcej časti roka dokázali takéto aktivity realizovať. To znamená, že projekty majú byť navrhnuté reálne so zreteľom na skutočné možnosti v podmienkach školy. Odborná porota bude prihliadať najmä na túto stránku súťažných konceptov.

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Tím prihlásite do súťaže prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete v dolnej časti tohto článku alebo prostredníctvom linku https://forms.gle/M9ooMKmpx2zC5bsx9.

VÝSTUP

Pripravený pdf dokument (kreativite sa medze nekladú).

Návrh by mal obsahovať podrobný popis aktivít, ktoré by tím navrhoval realizovať, akým spôsobom a voči komu (napríklad konkrétne inštitúcie v meste alebo iná forma zvyšovania znalostí seniorov v domácnostiach či v organizovaných kluboch).

Možnosť odovzdať riešenia zadania je do 15.01.2024 23:59

Riešenia odovzdávajte e-mailom na adresu info@preventista.sk

V emaili, ktorý nám zašlete  zahrňte nasledovné 

  1. názov tímu, zloženie tímu – nezabudnite, že v tíme musí byť aspoň 5 žiakov/študentov.
  2. priložte pdf dokument s vypracovaným projektovým riešením

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Výsledky súťaže vyhlásime 31.01.2024 na našej webovej stránke www.preventista.sk a súťažné školy budeme zároveň informovať formou e-mailu.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Predpokladáme, že školské tímy budú následne svoje projekty aj realizovať a budú chcieť svoje nápady preniesť do praxe. Experti nášho OZ budú aj v tejto fáze školám k dispozícii a už teraz pripravujeme podmienky pre čo najlepšiu podporu.

CENY

Ceny sú udeľované osobitne pre kategóriu základných a osobitne pre kategóriu stredných škôl a gymnázií.

OCENENIA PRE ŠKOLY VÍŤAZNÝCH TÍMOV

1. miesto: 

Lektorsky na naše náklady zabezpečíme prednáškový deň na víťaznej škole v dohodnutom termíne 

+ set učebníc* informačnej bezpečnosti

2. miesto:

Dodáme na naše náklady škole set učebníc* informačnej bezpečnosti 

+ online webinár v dohodnutom termíne

3. miesto: 

Dodáme na naše náklady škole set učebníc* informačnej bezpečnosti

* set učebníc – 5 + 5 + USB vizitka s elektronickými verziami 

OCENENIA PRE JEDNOTLIVÝCH ČLENOV VÍŤAZNÝCH TÍMOV

Každý člen víťazného tímu od nás obdrží hodnotné osobné ceny poskytnuté do súťaže partnermi projektu.

BONUS

Tím a jeho mentor, ktorý navrhne najinovatívnejší projekt obdrží osobnú pozvánku od garanta projektu na posedenie v najlepšej cukrárni, ktorá je v lokalite školy.

Prajeme Vám mnoho úspechov do súťaže a veríme, že nám ukážete samé skvelé, inšpiratívne a kreativitou naplnené projekty.

Organizačný tím súťaže

Vyjadrite váš názor v komentároch