Tvoj nápad 2012

Tvoj nápad 2012

obr_tvoj_napad

Celoslovenská súťaž pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o prevencii počítačovej kriminality, nebezpečenstvá internetu, autorské právo na internete, sociálne siete a ich riziká, kyberšikana a ďalšie nebezpečia súvisiace s využívaním počítačov.

Organizátor súťaže:  Info consult, s.r.o.

 

1.miesto kategória Základné školy        

ZŠ Trstená:    Aj internet môže byť nebezpečný   

–          rozprávka na námet – ochrana pred zneužitím na internete

–          prezentácia, úloha pre žiakov druhého ročníka na tému sociálne siete a ich riziká.

–          škola získala jednoročnú licenciu riešenia Správca učebne

–           Autori:   žiaci 6.A triedy a 2. ročníka 

 


2.miesto  kategória Základné školy  

ZŠ Košice:   (Ne)bezpečný internet

–          My žiaci 7.A sme pripravili pre prvákov našej školy zábavno – súťažné popoludnie na tému (Ne)bezpečný internet. Prostredníctvom prezentácie, rozprávok a videa sme deti niečo naučili, zabavili sme sa a nakoniec overili ich nové vedomosti v mini súťaži. A o tom, že sa to deťom naozaj páčilo svedčí fakt, že nás už pozvali aj druháci. Super tešíme sa! 7.A

–          autori :    Ema Petrenková, Silvia Kleinová,Miška Lakatošová,Sofia Szanislóová, Zuzka Koščíková,BibiánaLukáčová,Laura Hodurová,Simona Machejová, Júlia Fabišíková,Bianka Baranová

3.miesto kategória Základné školy  

ZŠ Kardinála Alexandra Rudnaya:   Video o nebezpečenstve internetu

–          Autori:   žiaci ôsmeho ročníka

 

1.miesto kategória Stredné školy  

Stredná odborná škola Senica:  Spoločenská hra pre žiakov II.stupňa ZŠ

–          Autor:   Ondrej Murdoch

–          škola získava jednoročnú licenciu riešenia Správca učebne

SONY DSC

 

Vyjadrite váš názor v komentároch