Zdieľaj bezpečne a zodpovedne – ohliadnutie za najúspešnejším projektom prevencie roka 2017

Zdieľaj bezpečne a zodpovedne – ohliadnutie za najúspešnejším projektom prevencie roka 2017

Šahanskí „ mladí preventisti“  stále aktívni

Rok 2017 začal pre preventistov Gymnázia v Šahách úspešne, keďže bola ich práca v predchádzajúcom roku OZ Prevenstista pozitívne ohodnotená a za snahu v oblasti prevencie kriminality získala škola ocenenie Najaktívnejšia škola v oblasti prevencie IT kriminality za rok 2016.

Projekt prevencie kriminality mohol pokračovať aj v roku 2017 vďaka finančnej podpore Ministerstva vnútra SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nový projekt pod názvom „Zdieľaj“ – bezpečne a zodpovedne organizačne a realizačne zabezpečoval tím certifikovaných preventistov na škole, čím došlo k priamemu pokračovaniu predchádzajúceho projektu.  V marci sa konalo prvé prípravné stretnutie projektu, ktorý bol tento krát zameraný na prevenciu počítačovej kriminality. Hlavným cieľom bolo, aby sa žiaci ale aj rodičia dozvedeli, ako sa chrániť pred nástrahami virtuálneho sveta a ako byť na internete v bezpečí.

Tím mladých prevetnistov nášho gymnázia bol opäť manažovaný odborným garantom projektu Jaroslavov Osterom – expertom v oblasti počítačovej bezpečnosti a pracoval takmer profesionálne. Manažérske zručnosti zúčastnených žiakov prostredníctvom aplikácie Trello boli na vysokej úrovni a za pomerne krátky čas sa podarilo napĺňať jednotlivé aktivity. Prvým krokom bolo vyhotovenie prezentačného materiálu, tzv. bezpečnostného bedekru, obsahujúceho základné informácie o bezpečnom správaní sa vo virtuálnom svete.

Okrem tvorby metodických materiálov pre učiteľov pokračoval tím preventistov v prípravách regionálneho Metodického dňa pre učiteľov Levického okresu. Metodický deň sa konal 7. júna 2017, zúčastnili sa ho učitelia základných a stredných škôl nášho regiónu. Účastníci metodického dňa sa mali možnosť dozvedieť viac o aktivitách projektu na gymnáziu, bol im poskytnutý metodický materiál vytvorený preventistami. Okrem toho sa mali možnosť zúčastniť prednášok  odborníkov z oblasti prevencie kriminality, medzi ktorých dozaista patrí Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, Tatiana Hajdúková – vysokoškolský pedagóg z Akadémie PZ v Bratislave či Jaroslav Oster – špecialista informačnej bezpečnosti z OZ Preventista.

Aktivity šahanských preventistov pokračovali prevenciou kriminality prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania na okolitých školách. Myšlienky projektu sa nám tak podarilo posunúť ďalej a rozšíriť obzor na základných školách v Dudinciach, Bátovciach, Šahách, Neninciach i v Leviciach.

Záverečnou aktivitou projektu bol tradičný hudobný koncert v decembri 2017 pod názvom ANTIKRIMI. Myšlienku nášho projektu tento rok podporili spevák kapely Gladiátor Miko Hladký, skupina Elán Forever a školská kapela J4U. Školská kapela J4U vznikla na škole priamo na podnet projektu prevencie kriminality a my sme právom hrdí na to, čo v prevencii kriminality robíme.

Veronika Belicová,Sára Mária Baránková – preventistky Gymnázia v Šahách

Vyjadrite váš názor v komentároch