Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti

Súťaž je zameraná na podporu vzdelávania a zvyšovanie záujmu o kybernetickú bezpečnosť.Súťažný ročník 2021/2022 už začal v mesiaci december osvetovým súťažným kolom. Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 21 rokov, na type navštevovanej školy nezáleží. Registrácia aj účasť v súťaži je pre študentov bezplatná. Súťaž má tri kolá, do ďalšieho vždy postupujú najlepší študenti z predchádzajúceho kola. Záverečné finálové kolo bude prezenčné, spojené s praktickým preukázaním znalostí. Najlepší študenti budú mať možnosť postúpiť ešte ďalej na európske finále, ktoré pravidelne usporadúva Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA).

Odporúčame, aby učitelia, ktorí vyučujú informatiku navštívili stránku súťaže a podporili študentov pri získavaní vedomostí z kybernetickej bezpečnosti aj touto zábavnou formou. Môžu len a len získať.

Propagačný leták je priložený v prílohe mailu. Je určený na vytlačenie a zverejnenie na vhodnom mieste.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.kybersutaz.sk

Tešíme sa na Vaše zapojenie do súťaže (zapojenie všetkých Vašich študentov, ktorých táto téma zaujíma, a ktorí spĺňajú vekový limit) a prajeme veľa úspechov v súťaži.

Vyjadrite váš názor v komentároch