ZŠ Nižný Klátov

ZŠ Nižný Klátov

Na víkendovom stretnutí moderných učiteľov v Pribyline , kde sme v rámci workshopu pre budúcich mentorov projektov týžďňa bezpečnosti na internete a následne aj v rámci roadshow položil zákernú otázku – spomínate?

znela nejak takto:  na koľkých školách má šancu dieťa vidieť na verejne prístupnom mieste kontakty kde môže hľadať informácie alebo kontakty?“  Rúk, ktoré sa zdvihli nebolo mnoho a o to potešujúcejšie bolo zistenie, že po stretnutí sa našli školy, kde sa tejto otázky chytili a dokázali ju ďalej rozvinúť.

…. nuž a takto nejak sa témy zhostili deti na základnej škole Nižný Klátov v Košickom okrese

nizny_klatov

 

…. a názor pani učiteľky, ktorá tú myšlienku preniesla bližšie k deťom…

Myšlienka sprístupniť deťom informácie nabrala reálny rozmer v podobe súťaže o „naj“ plagát k tejto problematike. Decká sú súťaživé, je to neuveriteľný motivačný činiteľ – víťazný plagát bude visieť v počítačke. Bola to taká akcia 2 v 1. Zdokonalili sa v práci s PowerPointom ( nelogicky robili svoje práce v tomto prostredí, ale práve s ním prichádzajú tretiaci a štvrtáci teraz do styku a spoznávanie nejakého nového graf. editora by im odpútavalo pozornosť od podstaty ), zároveň sa každý musel s informáciami „fyzicky“ zaoberať – hľadali si ich na stránkach, ktoré som im odporučila, vyhodnocovali sme ich, triedili, až vybrali to najdôležitejšie. Toto je pre mňa dôležité, aby deckám neboli informácie iba podsúvané, ale aby ich ony samé našli a spracovali, je to tá najefektívnejšia cesta. Platí staré ale dobré – povedz mi a ja zabudnem….

A či to malo zmysel? Malo. Dôkazom je ďalšia aktivita, ku ktorej sme sa po plagátoch vlastne vyprovokovali navzájom – krátky film, ktorý bol ale zatiaľ videný iba v úzkom kruhu, ale po úpravách ho uvidia možno aj iní.

 

 

 

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch