Čo je to sharenting?

Pod pojmom sharenting sa v bezpečnostnej terminológii chápe zdieľanie fotografií detí rodičmi na rôznych internetových platformách. Tento pojem vznikol z kombinácie anglických slov „share“ (zdieľať) a „parenting“ (rodičovstvo). Zdieľanie fotografií ratolestí sa stalo akýmsi prirodzeným zvykom mnohých rodičov, ale …..

Rodičia si pri tejto skutočnosti neuvedomujú, že zdieľanie fotografií môže mnohokrát predstavovať zásadné bezpečnostné riziká pre dieťa. Prekvapujúcim je, že častokrát daný problém bagatelizujú a to dokonca pri fotografiách, ktoré by sa mali považovať za intímne a ktorých šírenie je v niektorých krajinách považované za trestné.

Aké riziká je nutné pri danej aktivite vnímať?

 • Porušovanie súkromia dieťaťa – v danom okamihu dieťa nemôže vyjadrovať súhlas či nesúhlas so zverejnením fotografie, ale napriek tomu je to zásah do jeho súkromia.
 • Ohrozenie identity dieťaťa – v neskorších dobách môže takéto zverejnenie znamenať pre neho hrubý zásah do jeho života i osobnostných práv.
 • Ohrozenie dôstojnosti dieťaťa – dieťa môže byť vďaka takejto fotografii vystavované výsmechu či dokonca rôznym formám šikanovania.
 • Zneužiteľnosť fotografie na rôzne iné účely – modifikácia, generovanie citlivej fotografie technológiami umelej inteligencie, využitie fotografie pre reklamné účely a pod.

Z praxe súdneho znalca môžem potvrdiť celosvetovú skúsenosť, že značný počet zariadení skúmaných v rámci vyšetrovania trestnej činnosti pedofilne orientovaných páchateľov preukázalo, že títo mali vo svojich počítačoch, notebookoch či mobilných telefónoch okrem pornografie ukladané aj fotografie podobného druhu. Jednalo sa o fotografie detí pozbierané z rôznych verejne dostupných profilov.

Každý, kto využíva akékoľvek internetové služby a zverejňuje alebo zdieľa akékoľvek informácie o sebe či komkoľvek inom na rôznych internetových platformách si musí uvedomiť, že zverejnením napríklad fotografie prestáva mať kontrolu nad predmetným obsahom. Pokiaľ ich sprístupňuje verejne, potom každý, kto sa k nim má možnosť dostať, ich môže skopírovať, vyzdieľať, poslať niekomu ďalšiemu, alebo si ich uložiť so zámerom neskoršieho použitia.

Ak sa však rodičia odmietajú vzdať tejto možnosti, je tu niekoľko tipov ako to robiť trochu rozumnejšie a bezpečnejšie:

 • Zdieľajte akékoľvek informácie o deťoch len so známymi ľuďmi, ideálne s priateľmi a s rodinou, jednoducho s tými, ktorým dôverujete.
 • Snažte sa nezverejňovať fotografie, v ktorých je jednoznačne identifikovateľné vaše dieťa.
 • Vyhýbajte sa zverejňovaniu akýchkoľvek intímnych fotografií a videí, na ktorých by dieťa bolo zobrazované vyzlečené alebo v nepríjemnej situácii.
 • Skontrolujte svoje nastavenia sociálnych sietí – nech zdieľanie nie je verejné, ale len pre vami vymedzenú skupinu priateľov.
 • V prípade zasielania fotografií z nich odstraňujte metadáta (exifdata), ktoré môžu v sebe niesť aj informáciu o GPS súradniciach miesta, kde bola fotografia vyhotovená – čo prakticky znamená, že neoprávnený útočník by takouto fotografiou získal informáciu o pobyte či pohybe dieťaťa.

Psychológovia odporúčajú všetky aktivity súvisiace s internetom, a najmä s rizikami, ktoré vyplývajú z jeho používania, budovať vo vzťahu rodič – dieťa na báze absolútnej dôvery. Je teda vhodné sa sa o prípadnom zverejňovaní fotografií porozprávať s vašimi deťmi.

Metadáta

Metadáta fotografie obsahujú rad informácií ako napríklad:

 • dátum a čas vytvorenia,
 • dátum a čas poslednej modifikácie,
 • typ zariadenia, na ktorom bola fotografia vyhotovená,
 • jeho technické nastavenia,
 • a rovnako môžu byť nositeľom GPS súradníc miesta, na ktorom bola fotografia vyfotená.

A tak zaslaním fotografie cez komunikačný kanál, ktorý nemodifikuje metadáta, odosielateľ zasiela nie len fotografiu, ale aj dodatočné informácie, napríklad súradnice.

Ako odstrániť metadáta?

V princípe jednoducho. Priamo operačný systém umožňuje úpravu alebo kompletné odstránenie metadát. Stačí nad súborom fotografie kliknúť pravým klávesom myši a vyvolať Vlastnosti  – Podrobnosti, a v dolnej časti okna zvoliť položku Odstrániť vlastnosti a osobné údaje.

Následne už len odstrániť všetky metadáta alebo zvoliť možnosť odstránenia len vybraných.

Sofistikovanejšie služby odstraňovania metadát (napríklad hromadné odstraňovanie) dnes umožňuje rad súborových manažérov, všetky kvalitné aplikácie pre editovanie fotografií, a rovnako rad špecializovaných aplikácií určených na odstránenie metadát.

Za seba ako šikovný nástroj môžem odporučiť napríklad IrfanView ( https://www.irfanview.com/).

Ostaňte obozretní a zdieľajte s rozumom.

Vyjadrite váš názor v komentároch