Súťaž pre učiteľov

Po úspešnej súťaži pre žiakov a študentov vyhlasujeme tvorivú súťaž tentokrát pre učiteľov základných a stredných škôl. Prispejte k zlepšovaniu vzdelávania bezpečnosti a ešte k tomu získate prínosný a príjemný benefit.

ZADANIE

Súťažiaci vypracuje jeden pracovný list k aktivite súvisiacej s výukou zvolenej témy informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti v škole svojej pôsobnosti. Tému pracovného listu si vyberie každý súťažiaci sám z nižšie uvedenej literatúry.

LITERATÚRA 

  1. Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť prvá 
  2. Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, časť druhá 
  3. Nebojte sa informačnej bezpečnosti – učebnica pre 3. ročník základných škôl
  4. Nebojte sa informačnej bezpečnosti – učebnica pre 5. ročník základných škôl

Učebnice v online podobe nájdete v našej knižnici: https://preventista.sk/info/kniznica/

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa prihlásite  prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý nájdete v dolnej časti tohto článku alebo prostredníctvom formuláru na linku. Termín registrácie je do 31.januára 2024. O úspešnej registrácií bude organizátor informovať v deň uzávierky registrácie formou emailu. 

VÝSTUP

Učiteľom vyhotovený dokument vo formáte .pdf (kreativite sa medze nekladú). Súťažiaci súhlasí s tým, že jeho súťažná práca sa stane súčasťou elektronickej knižnice OZ Preventista – združenia pre bezpečnosť a prevenciu prevádzkovanej na linku Knižnica | Preventista.sk. Daný pracovný list bude k dispozícií na stiahnutie bez nároku na honorár a bezplatne.

Možnosť odovzdať riešenia zadania je do 29.februára 2024

Riešenia odovzdávajte e-mailom označeným v predmete “Súťaž učitelia 2024”  na adresu info@preventista.sk

VYHODNOTENIE

Súťažné podklady budú vyhodnocované porotou a to bodovaním jednotlivých prác

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Výsledky súťaže vyhlásime 15.marca 2023 na našej webovej stránke www.preventista.sk a súťažiacich budeme zároveň informovať formou e-mailu.

ODMENA PRE ÚSPEŠNÝCH

Pätnásť najúspešnejších (podľa poradia pridelených bodov) obdrží pozvánku na víkendovku zameranú na aktuálne témy bezpečnosti kde okrem vzájomnej výmeny skúseností sa Vám budú venovať experti z rôznych oblastí informačnej/kybernetickej bezpečnosti a prevencie IT kriminality. Víkendovka (pobyt a strava) bude realizovaná na náklady OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu a partnerov projektu. 

V prípade prekážok v účasti postupuje ďalší podľa poradia počtu bodov.

Organizátor si vyhradzuje právo navýšiť počet účastníkov víkendovky v prípade získania  ďalších donorov na daný projekt.

Prajeme Vám mnoho úspechov do súťaže a veríme, že nám ukážete samé skvelé, inšpiratívne a kreativitou naplnené námety. 

REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

Vyjadrite váš názor v komentároch