Čo motivuje autorov k písaniu učebníc o bezpečnosti?

Knihy o ktorých sa v odborných kruhoch mnoho hovorí, dva diely úspešných Učebníc informačnej bezpečnosti pre stredné školy a gymnáziá. Vyspovedali sme tím autorov Mareka Zemana, Daniela Chromeka, Miroslava Blšáka a Jaroslava Ostera. Päť otázok a päť zaujímavých odpovedí.

Čo Ťa motivovalo obetovať svoj voľný čas napísaniu už druhej časti učebnice zameranej na bezpečnosť pre stredné školy?

Marek Zeman

Na začiatku bol popud, keď učitelia základných škôl prišli s požiadavkou napísania učebníc pre základné školy pre jednotlivé ročníky. Keď sme začali pracovať na projekte učebníc pre základné školy, na prvom workshope vyvstala otázka, čo urobíme pre žiakov stredných škôl. Zároveň učitelia z vysokých škôl stále častejšie prichádzajú do styku so študentmi, ktorí nemali ani základnú úroveň povedomia informačnej bezpečnosti. Nasledovali stretnutia s učiteľmi a špeciálny impulz prišiel z Prvého súkromného gymnázia v Banskej Bystrici. Krátko na to som vytvoril koncept pre stredné školy, v ktorom sa vzdelávanie stupňuje a prechádza niekoľkými štádiami. V prvom diele ide o internalizáciu informačnej bezpečnosti, v druhom diele sa napájame na požiadavky zo sveta a vysvetľujeme si ISO normy a posledný diel je zameraný na ťažšie, ale o to súčasnejšie prvky informačnej bezpečnosti. Odpoveď na otázku je vlastne jednoduchá, sme zladený tím, máme know how, vieme písať a po knihách je dopyt, z pohľadu kapitalistickej spoločnosti, dokonalý trh. 

Daniel Chromek

V prvej časti sme sa zamerali na praktické prvky bezpečnosti, o ktorých by mal vedieť každý, kto používa počítač, či smartfón. V druhej časti som chcel pre študentov otvoriť dvere do sveta “bezpečákov”, ktorí sa touto oblasťou aj živia. Budem dúfať, že to inšpiruje aspoň niekoľkých, aby sa k nám pridali.

Miroslav Blšák

Potreba zvyšovať povedomie informačnej bezpečnosti a jej výučby na školách sa zvyšuje každým dňom a zhrnúť všetky potrebné informácie do jednej učebnice nebolo reálne. Trh s učebnicami informačnej bezpečnosti zameraných na stredné školy je malý, takže rozhodne vidím zmysel prinášať kvalitné učebné zdroje pre učiteľov a žiakov i na úkor voľného času.

Jaroslav Oster

Vzdelávaniu bezpečnosti a prevencii kriminality sa profesne venujem dlhodobo so silným presahom do školstva. Preto ponuka stať sa členom autorského tímu ma najskôr prekvapila, takmer okamžite oslovila a nadchla. A tam to niekde začalo. Úspech prvej časti a spätné väzby od pedagógov, ale aj odbornej verejnosti boli natoľko motivujúce, že pokračovanie na druhej, tretej časti a ďalších pripravovaných formátoch mi pripadalo úplne prirodzené.


Vedel by si do jednej-dvoch viet zhrnúť, čo Tebe osobne ale aj profesne práca na tejto knihe dala?

Miroslav Blšák

Ukázala mi, aká je oblasť informačnej bezpečnosti naozaj rozsiahla a že by sa jej malo venovať viac na školách.

Marek Zeman

Získal som iný pohľad na ISO normy. Pôvodne som normy chápal ako nutnú cnosť a nástroj auditorov na kontrolu práce. Teraz sa mi pohľad zmenil, normy už chápem ako konglomerát pravidiel, ako nastaviť a zabezpečiť organizáciu. 

Daniel Chromek

Pre mňa je to hlavne o pokore: aj napriek tomu, že robím bezpečnosť na dennej báze, niektoré opatrenia som si potreboval osviežiť. Navyše vývoj ide dopredu a v roku 2022 vyšlo nové ISO 27001 aj 27002, ktoré štruktúrou opatrení vôbec nezodpovedá pôvodnej verzii z roku 2013. Toto bude potrebné reflektovať aj v ďalších vydaniach učebnice. Vývoj v bezpečnosti ide rýchlo dopredu. 

Jaroslav Oster

Nové nápady do vzdelávacích projektov, prácu v skvelom tíme a v istých častiach kníh aj nový pohľad na niektoré témy. 


Detaily o jednotlivých knihách nájdete pod linkmi

Učebnica informačnej bezpečnosti, 2.časť, 2023

Učebnica informačnej bezpečnosti, 1.časť, 2021


V čom je podľa Teba táto učebnica prínosom pre širokú verejnosť?

Jaroslav Oster

Obsahovo je dobrým východiskom pre zvyšovanie bezpečnostného povedomia nie len u študentov stredných a vysokých škôl, ale obsahuje tiež rad tém využiteľných (a pravdou je, že aj využívaných) pre zvyšovanie kompetencií učiteľov základných škôl a v neposlednom rade má šancu presiahnuť aj do rodičovskej verejnosti. 

Marek Zeman

Z môjho pohľadu kniha pokrýva ako učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá hlavne učivo nadväzujúce na prvý diel. Zároveň vychováva na stredných školách žiakov pre firmy, tak aby mohli hneď začať pracovať na oddelení bezpečnosti. Na druhej strane je napísaná spôsobom, že manažér informačnej bezpečnosti podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB) dostane návod, ako nastaviť informačnú bezpečnosť podľa normy ISO. 

Daniel Chromek

Napriek tomu, že je kniha písaná pre študentov, myslím, že dá prehľad každému, kto by sa rád živil informačnou bezpečnosťou. Práca v bezpečnosti je nielen zaujímavá, ale je aj dobre finančne ohodnotená. Verím, že táto učebnica pomôže ľuďom dostať sa k svojej vysnívanej práci v informačnej bezpečnosti 🙂

Miroslav Blšák

Ukazuje kľúčové informácie a poznatky, ktoré musí človek zvládnuť ak by sa chcel venovať informačnej bezpečnosti v profesnom živote. Veľa ľudí si nevie predstaviť, čo všetko sa skrýva za informačnou bezpečnosťou a prvý diel spoločne s druhým toto odkrývajú.


Ako by si motivoval stredoškolákov, aby sa viac zaujímali o bezpečnosť?

Daniel Chromek

Bezpečnosť je základ pre fungovanie v počítačovom svete. Pokiaľ na ulici dám peniaze každému, kto o to požiada, tak buď mi dojdu peniaze, alebo prestanem chodiť na ulicu. Pokiaľ na internete naletím na každú podvodnú správu, som na tom rovnako. Každý človek potrebuje vedieť, čo treba robiť, aby používanie počítača, smartfónu a internetu nebolo pre neho stratou peňazí, času aj dobrého mena. Pokiaľ študenti zistia, že základné pravidlá ovládajú, ale chceli by vedieť viac, je tu pre nich príležitosť. Práca v bezpečnosti je vysoko cenená, vyžaduje na sebe pracovať a učiť sa nové veci a rozhodne sa v nej nebudú nudiť.

Marek Zeman

Ja osobne sa snažím motivovať minimálne v týchto troch úrovniach. V prvom rade “žijem” informačnú bezpečnosť a snažím sa stavať na reálnych príkladoch, ktoré som zažil. Druhou vecou je, že je potrebné ukázať žiakom, že ak sa budú vzdelávať v odbore informačnej bezpečnosti budú mať na trhu oveľa viac príležitostí a lepšie postavenie. Treťou úrovňou je učiť na reálnych príkladoch, ktoré sú blízke študentom, ich nepresvedčíme virtuálnym príkladom, ktorý je pochopiteľný pre 10 ľudí na Slovensku alebo sarkastickými poznámkami, imitujúcimi kvázi intelektuálnycha, či neznámych autorov. Študentov presvedčíme len ak budú príklady jasné, zrozumiteľné a pre nich uchopiteľné.

Miroslav Blšák

Budem hovoriť z pohľadu učiteľa. Určite by som žiakom na hodinách ukázal konkrétne príklady z praxe a na nich by som vysvetlil, prečo je dôležitá bezpečnosť. Okrem toho by som skúsil využiť zážitkové vyučovanie, t. j. „prežiť“ nejaký druh podvodu na sebe (samozrejme v bezpečných podmienkach), keďže učenie sa prostredníctvom prežitia „na sebe“ má najväčšiu pridanú hodnotu.

Jaroslav Oster

Virtuálny svet je ich svetom. Súčasným aj budúcim. Pokiaľ sa v ňom naučia správať a konať obozretne, bezpečne a s istotou bude pre nich len a len prínosom. Ale aby to zvládli, budú si musieť okrem zručností využívania informačných technológií osvojiť aj isté princípy a zásady bezpečnosti. Len tak ochránia seba, svoje budúce príjmy a často aj svojich blízkych.


Aké sú Tvoje plány na najbližšie obdobie, na čo sa od Teba slovenské školstvo môže tešiť v tomto roku?

Marek Zeman

Najbližší rok bude extrémne náročný a plný prekvapení. Chcel by som sa venovať vydaniu  tretieho dielu učebnice pre stredné odborné školy a gymnáziá. Zároveň sme pred vydaním učebnice pre tretí ročník základných škôl. Paralelne pracujeme na učebnici informačnej bezpečnosti pre štvrtý ročník základných škôl. No a ak sa podarí, nezabudneme ani na širokú verejnosť.

Daniel Chromek

Robíme na viacerých veciach naraz a radi by sme pokračovali posledným dielom učebnice pre stredné školy. Zároveň je potrebné rozvíjať túto tému aj u mladších detí, keďže s technikou neprichádzajú do kontaktu až na strednej škole. Radi by sme sa preto zamerali aj týmto smerom.

Miroslav Blšák

Dokončiť tretí a zároveň posledný diel učebnice pre stredné školy. Okrem toho úspešne dokončiť a obhájiť rigoróznu prácu, v ktorej sa snažím ukázať, ako prepojiť matematiku a informačnú bezpečnosť, keďže okrem samotnej informatiky, ktorá je potrebná na zvládnutie informačnej bezpečnosti, je matematika alfou a omegou.

Jaroslav Oster

Okrem iných prevažne edukatívnych projektov pokračovať v úspešne nastavenom smere písania a vydávania učebníc pre stredné i základné školy. Súbežne s tým sa tiež intenzívnejšie plánujem spolu s autorským tímom venovať implementácii učebníc a metodík do školskej praxe a vzdelávaniu pedagógov i širokej odbornej ale aj laickej verejnosti.


Vyjadrite váš názor v komentároch