Druhá časť učebnice o bezpečnosti uzrela svetlo sveta

Od posledného vydania Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, prvá časť už ubehol viac ako rok. OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu za ten čas urobil veľa vecí pre vzdelávanie na stredných školách. Vydal metodickú príručku k učebnici a jeho členovia urobili sériu prednášok o informačnej bezpečnosti. Knihu v súčasnosti používajú na viac ako 200 školách na Slovensku, na 2 stredných školách v Česku a uplatnenie našla aj vo vysokom školstve. Primárnym cieľom autorov bolo a je pripraviť kvalifikované materiály pre zabezpečenie vyučovania informačnej bezpečnosti ako uceleného predmetu na stredných školách a rovnako pre zavedenie tém v rámci medzipredmetovej výuky.

Členovia združenia Preventista sa pochlapili a pripravili ďalší diel Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy, druhá časť. a to ako v tlačenej tak i v elektronickej verzii. Vydanie a tlač knihy nie je vôbec, ale vôbec jednoduchá záležitosť, potrebujete mať nie len kvalitných autorov, ale aj rad ďalších dobrovoľníkov pre podporu tvorby a distribúcie. Do tvorby sa zapojila sa osvedčená štvorica z prvého dielu: Mgr. Daniel Chromek CISA, CISM, CISSP, MBCI, Ing. Jaroslav Oster, Mgr. Miroslav Blšák, a Mgr. Marek Zeman, PhD. CRISC. Potrebujeme však mať sponzorov a hlavne veľa, naozaj veľa chute a času na tvorbu.

Autorský tím aktuálne počíta s napísaním troch dielov učebnice na ktorom už začali prípravné práce. Prvý diel bol zameraný na osobnú bezpečnosť, prácu žiakov s mobilným telefónom a počítačom. Druhý diel vysvetľuje najčastejšie útoky, ktoré sú realizované pomocou sociálneho inžinierstva, následne sa venuje nastaveniu bezpečnosti v organizácii a prezentuje systém bezpečnostných noriem. Najväčšia časť knihy je venovaná implementácii normy, ktorá je v prostredí Európskej únie chápaná ako základná a to je norma ISO 27002. Autori sa zamerali na implementáciu normy v organizácii. Keďže kniha chápe organizáciu ako všeobecný pojem, je kniha vhodná ako pomôcka nielen pre štúdium problematiky na stredných školách, ale aj ako návod pre implementáciu priamo manažérmi informačnej bezpečnosti v ľubovoľnej organizácii. Teória v knihe rozvádza a nastavuje základné pravidlá, príklady sú určené na pochopenie podstaty a úlohou cvičení je získať špecifickú zručnosť pre konkrétnu časť teórie v konkrétnom prostredí. Požiadali sme významných odborníkov na poli informačnej bezpečnosti o odborné recenzie a získali sme recenzie, ktoré posunuli knihu na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň, ďakujeme pán prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. , Mgr. Július Selecký, PhD. a ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.

Pri vydávaní knihy sme získali veľkú podporu od osôb a firiem v čase, keď sme to potrebovali. Či už ide o podporu pri jazykovej korektúre, ktorú nám poskytla PhDr. Slávka Dudášová a rovnako podporu ktorú sme získali od združenia Preventista pri záverečnom sústredení a v neposlednom rade sme dostali finančnú podporu na tlač knihy, ktorú nám poskytla Nadácia Eset. Za každú poskytnutú podporu náš tím z celého srdca ďakuje a veľmi si ju vážime.

Naša pomoc pre učiteľov vydaním knihy zďaleka nekončí a ku knihe vydávame Metodickú príručku pre učebnicu informačnej bezpečnosti pre stredné školy, druhú časť. Podrobnejšie sa budeme metodike venovať v ďalšom článku.

Našimi činmi by sme chceli poskytnúť komplexné podklady pre učiteľov učiacich informačnú bezpečnosť.

Školy majú možnosť objednať učebnicu a metodiku prostredníctvom elektronického formuláru na linku

Želáme Vám v mene celého kolektívu autorov veľa krásnych a nových zážitkov pri štúdiu knihy a pri odhaľovaní krásnych zákutí informačnej bezpečnosti.

Vyjadrite váš názor v komentároch