Knihy ktoré upútali našu pozornosť

Knihy ktoré upútali našu pozornosť

Ovce – Za siedmymi wifinami a siedmymi statusmi   

Miro Drobný, Monika Gregušová,  2013

foto_m

Rozprávky OVCE.sk majú odteraz aj knižnú podobu. Pekne ilustrovaná kniha je akýmsi voľným pokračovaním obľúbeného animovaného seriálu.

Novinkou je, že k rozprávkovej knihe je pribalená aj 112-stranová príručka pre rodičov a DVD s rozprávkami. Poučia a zabavia sa teda nielen deti, ale aj rodičia a celá rodina.

 

Link na objednávky:  Za siedmymi wifinami a siedmymi statusmi


Kyberšikana – Průvodce novým fenoménem

Alena Černá a kolektív, Grada 2013

ml161975

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Link na objednávky:   Kyberšikana – Průvodce novým fenoménem

Vyjadrite váš názor v komentároch