Kyberšikana ako novodobé psychické násilie

Kyberšikana ako novodobé psychické násilie

Téma, ktorá ma priam pohltila, až natoľko, že som sa rozhodla zúčastniť s ňou aj na súťaži SOČ (stredoškolská odborná činnosť), zo začiatku to bola pre mňa iba „povinná jazda“ aby som si splnila zadanú úlohu a mala čo najlepšie  hodnotenie v škole, no potom, keď som načrela do „tajomstiev imaginárneho sveta“ chcela som o nich oboznámiť aj iných mladých ľudí a tak som sa rozhodla pokračovať v tejto problematike a skúsiť šťastie aj na súťaži. Obrovským  prekvapením,  bolo pre mňa prvé miesto na Krajskom kole a o mesiac na to následne aj prvé miesto na Celoslovenskej súťaži SOČ. V tejto oblasti by som sa naďalej chcela vzdelávať a naďalej s ňou pracovať. Určite sa ňou bude zaoberať aj moja budúca bakalárska práca, čo je síce ešte ďaleko, ale už teraz sa na to veľmi teším.

V mojej práci som sa najviac zaoberala oboznámením mladých ľudí najmä študentov o kyberšikane a jej úskaliach. Oboznamovala som ich s „ňou“ najmä prostredníctvom prednášok na školách, vypracovaním informačných letákov, vytvorením blogu na facebooku, následným pridávaním článkov aj na osobnom profile, vytvorenia dotazníkov na výskum a natočenie aj vlastného filmu s názvom „Slečna naivná“, pre lepšie pochopenie následkov, kam až sa dá zájsť, keď nebudeme chrániť vlastnú bezpečnosť.

Definície kyberšikany sú rôzne, no ja sa najviac stotožňujem práve s touto :

  • Kyberšikana je opakované násilné správanie prostredníctvom moderných komunikačných technológií, predovšetkým internetu a mobilu.
  • Kyberšikana nemá za následok modriny ani pri nej netečie krv.
  • Spôsobuje psychické traumy, rany, ktoré nie sú viditeľné, ale tak hlboké, a veľmi  ťažko liečiteľné.
  • Niekedy sú horšie ako tie telesné. Ničia identitu človeka, človek cíti sa ponížený, zničený a menejcenný.

Na ukážku výsledkov z môjho dotazníka som vybrala aspoň pár :

  • Čo je to kyberšikana ? ( Odpoveď na túto otázku, bola ovplyvnená najmä tým, že na mojej škole, kde som robila výskum prebehli prednášky s odborníkom Jaroslavom Osterom, takže študenti vedeli čo je to kyberšikana, ale ako náhle som poslala dotazníky na iné školy, kde študenti tieto prednášky nemali, tak vôbec nevedeli odpovedať správne na túto otázku).

 

oli_1

 

—  Ak ste sa niekedy stretli s kyberšikanou, povedali ste o tom niekomu ?

 

oli_2

 

Myslíte si , že kyberšikana je trestný čin ?

oli_3

 

Koľko času denne v priemere tráviš pri počítači ?

oli_4

 

Otázok v dotazníku bolo 14. Na ukážku som vybrala tie, ktoré evokujú, že treba stále oboznamovať a apelovať hlavne na školy, aby dali viac priestoru na prevenciu IT kriminality, oboznámenia študentov o problémoch s kyberšikanou, zneužívaním údajov a o ochrane ich súkromia. Ja sa budem aj naďalej snažiť priniesť nové výskumy a informovať najmä študentov, pretože aj ja som študent a donedávna som o tejto problematike ani nevedela. A vzhľadom na rýchlu dobu plnú počítačov, tabletov, mobilov všade s prístupom na internet je naozaj potrebné o tom neustále hovoriť.

 

Oľga Šidová

Vyjadrite váš názor v komentároch