PRIESKUM 2020: Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti IT a prevencia IT kriminality….

PRIESKUM 2020: Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti IT a prevencia IT kriminality….

Vážení pedagógovia.
V rámci naši aktivít a prednášok k témam vzdelávanie IT bezpečnosti a prevencie IT kriminality štandardne stretávate porovnávacie prieskumy zamerané na identifikáciu vývoja tejto problematiky z dlhodobého hľadiska.

Zistenia prezentované v rámci seminárov sú vždy predmetom zaujímavej diskusie.

Čerpáme zo skúseností zo spolupráce so školami i učiteľmi ako jednotlivcami. Pomôžte nám  zosumarizovať realitu a v tomto čase a porovnať ju s prieskumami z predošlých období…  Váš názor a skúsenosti sú dôležité.

veľmi ďakujeme, bez Vašej ochoty by to nešlo

Jaroslav Oster, OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

 

 

Vyjadrite váš názor v komentároch