Na Gymnáziu v Šahách to myslia stále vážne …..

Úspešný projekt prevencie počítačovej kriminality pri realizácií ktorého sme stáli aj my pod názvom Zdieľaj bezpečne a zodpovedne nepochybne položil základy rozvoju preventívnych aktivít. Jednou z posledných, ktorá zaujala aj nás je venovanie sa téme HOAXov formou súťaže zameranej na návrh plagátov. Pýtate sa kde takýto zaujímavý projekt funguje dlhobodo?  V malom mestečku na južných hraniciach v Šahanskom gymnáziu

„Súťaž sme vyhlásili v deň bezpečného internetu, ale vzhľadom na „neprezenčnú“ výučbu bol vytvorený väčší časový priestor na vypracovanie,  aby na zadaní mohol pracovať každý podľa vlastného tempa. Cieľom bolo vytvoriť plagát na tému hoax a vystihnúť tento nebezpečný jav počas pandémie a hlavne ukázať aký problematický je tento jav na sociálnych sieťach.“ uviedol koordinátor tejto súťaže, pedagóg Dávid Petrezsél

Víťazné práce posúďte sami…..

 

Autor: Jessica Horváthová

Autor: Kristián Reinold Benko

Autor: Zoltán Raffay

Vyjadrite váš názor v komentároch