Neobmedzme sa pri overovaní identity používateľa len na Google

Neobmedzme sa pri overovaní identity používateľa len na Google

V prvom diele seriálu sme sa venovali identifikácii a overovaniu podvodníkov na sociálnych sieťach. Ukázali sme si modelový prípad, kedy sa nám podarilo nájsť identickú fotografiu pomocou služby, ktorú nám Google poskytuje na prehľadávanie webov pomocou fotografií/obrázkov.  

Odkaz na predošlý článok: https://preventista.sk/info/vojakov-na-socialnych-sietach-zaujima-vasa-penazenka-nie-vy/

Čo ale v prípade, keď nám Google nezodpovie naše otázky a nevieme si tak overiť či už identitu používateľa alebo pravosť fotografie? Vedeli ste, že existujú aj iné služby na prehľadávanie webov? Medzi ďalšie známe nástroje patrí napríklad Bing a Yandex. Tiež nám umožňujú prehľadávať webové stránky prostredníctvom fotografií a obrázkov. Ukážme si rozdiel medzi vyhľadávacími službami (Google, Yandex a Bing) na ďalšom, inom príklade.

Ako modelový prípad si vezmeme člena nášho OZ (všetky fotografie boli použité so súhlasom dotknutej osoby). Ako ste si iste všimli, nejedná sa o podvodníka – cieľom je ukázať, že z rôznych zdrojov vieme získať rôzne informácie o akejkoľvek osobe len podľa fotografie.

Po zadaní jeho mena do prehliadača vidíme, že sa informácie o ňom a fotografie s ním súvisiace, vyskytujú na mnohých webových stránkach (Obrázok 1). Takisto môžeme vidieť rôzne ďalšie pojmy a slovné spojenia, s ktorými je jeho meno v mnohých prípadoch asociované.

Obrázok 1 Ukážka výsledkov vyhľadávania podľa mena

Vezmime si však na vstup jeho fotografiu – prvú z výberu. Po nahratí fotografie nám Google (https://www.google.com) nedá žiadne výsledky na výstupe (Obrázok 2). To môže súvisieť s tým, že Google neindexuje fotografie podľa tváre, a preto je dôležité, aby sme sa neobmedzili len na túto vyhľadávaciu službu.

Obrázok 2 Vyhľadávanie podľa fotografie – Google

Na podobnom princípe funguje ďalšia služba Bing (https://www.bing.com/), ktorú tiež vieme použiť na prehľadávanie webových stránok nie len pomocou obrázkov. Po nahratí tej istej fotografie ako vyššie, si môžeme všimnúť, že na výstupe máme dve webové stránky, kde sa nachádza táto fotografia (Obrázok 3). Výstup z Bing-u sa teda líši od toho, ktorý nám poskytol Google.

Obrázok 3 Vyhľadávanie podľa fotografie – Bing

Poslednou z možností, ktorú si predstavíme v tomto článku je Yandex (https://yandex.com/images/). V tomto konkrétnom prípade nám Yandex nevyhodil žiadne relevantné webové stránky, avšak vidíme, že výsledky sú úplne odlišné od tých z predošlých služieb (Obrázok 4).

Obrázok 4 Vyhľadávanie podľa fotografie – Yandex

Cieľom tohto článku bolo ukázať si rôzne možnosti overovania si identít používateľov. Google, Bing a Yandex sú len niektorými z množstva silných vyhľadávacích nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť nie len pri overovaní identít, ale taktiež celkovo pri hľadaní akýchkoľvek informácií na internete. Chceli sme poukázať na to, že nie je nutné obmedziť sa na jeden konkrétny nástroj, a to práve z toho dôvodu, že rôzne nástroje nám môžu poskytnúť rôzne výsledky v závislosti od toho, čo hľadáme.

Nie vždy však chceme overovať identitu používateľa. Dajú sa tieto nástroje (a mnohé ďalšie) využiť aj na iné, možno zaujímavejšie prehľadávanie internetu? Výber nástrojov inšpirovaný z: https://www.youtube.com/watch?v=NYZeCcvUbTU

Vyjadrite váš názor v komentároch