Osobné údaje – novela zákona o ochrane osobných údajov

Osobné údaje – novela zákona o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov priniesol novelizáciou platnou od 1.7.2013 rad zásadných zmien pre spracovateľov osobných údajov.

 

V čom prináša zásadné zmeny?

 • rozširuje problematiku zodpovednosti za spracovanie osobných údajov aj na tzv.sprostredkovateľov t.j. subjekty zabezpečujúce externé spracovanie údajov
 • zásadným spôsobom mení postavenie zodpovednej osoby (osoba zodpovedná za riadenie bezepčnosti spracovania osobných údajov v rámci organizácie
 • mení sa doteraz používaný kľúč určujúci kedy organizácia musí mať menovanú zodpovednú osobu
 • mení podmienky menovania zodpovednej osoby – novou podmienkou vymenovania zodpovednej osoby je vykonanie skúšky, ktorú bude zabezpečovať úrad pre ochranu osobných údajov (zákon priamo v paragrafovom znení stanovuje
 • zavádza nové prvky v časti bezpečnostných smerníc/projektu ako napríklad:
  • povinnosť zabezpečovania aktualizácií bezpečnostných opatrení pri zmenách spracovania osobných údajov
  • povinnosť oboznámenia oprávnených osôb s obsahom bezpečnostných smerníc pri každej zmene smernice alebo zmene pracovného zaradenia alebo zmene náplne práce resp.zodpovednosti oprávnenej osoby
  • predpísaný obsah záznamu poučenia oprávnených osôb
 • sprehľadnenie práv dotknutej osoby
 • zmeny v registrácii informačných systémov
 • možnosť podania  rozkladu voči rozhodnutiu Úradu pre ochranu osobných údajov
 • časové lehoty zmien, ktoré sú povinný prevádzkovatelia zrealizovať v zmysle zákona od jeho účinnosti

 

Dôležité lehoty vyplývajúce zo zákona pre spracovateľov osobných údajpv sú zrejmé z nasledovnej schémy:

prechodne

 

Jaroslav Oster

prevencia@infoconsult.sk

 

Vyjadrite váš názor v komentároch