Krádež identity

Krádež identity

V dnešnom článku sa budeme venovať problematike krádeže identity  na sociálnych sieťach. Problém krádeže identity  je pomerne častým javom a jeho najfrekventovanejším miestom sú jednoznačne sociálne siete, diskusné portály a podobne.

O čo vlastne ide?  Predstavte si, že osoba U (útočník) si vytvorí profil, ktorý bude reprezentovať inú osobu nazvime ju  osoba O (obeť). Na jeho vytvorenie útočník použije často fotografie nájdené náhodne na rôznych internetových portáloch alebo naopak cielene zhromaždené.

Na jeho vytvorenie útočník použije fotografie a iné údaje nájdené náhodne (často krát však cielene) na rôznych internetových portáloch. Ide o rad osobných často až dôverných informácií, ktoré majú vzbudiť dojem, že daný profil je pravý a je za ním je skutočne osoba, ktorej identitu chce zneužiť t.j. v našom prípade osoba O. Po vytvorení takéhoto profilu s falošnou identitou nasleduje komunikácia s inými diskutérmi na danej sociálnej sieti – obvykle útočná, vulgárna, často poškodzujúca dobré meno skutočného nositeľa danej identity.

Najčastejším motívom býva snaha ublížiť potenciálnej obeti – zosmiešniť ju, oslabiť jej postavenie v nejakej sociálnej skupine (v zamestnaní, škole, priateľskom kolektíve), avšak spektrum potenciálnych motívov takéhoto konania môže byť omnoho širšie.

Zásadným problémom je skutočnosť, že osoby, ktorých identita je takto zneužitá o tejto skutočnosti ani nevedia a často sa to dozvedajú náhodne od iných a obvykle so značným časovým odstupom kedy sa podobná komunikácia skutočne prebiehala.

Čo robiť? Pár rád:

 Nereagovať. Púšťať sa do komunikácie alebo vysvetľovania v rámci takejto diskusie v prípade komunikácie na internete nemá žiadny pragmatický zmysel. Jednak diskutujúci môže sedieť na opačnom konci sveta, jednak Vašej komunikácií prihliada početne neodhadnuteľné publikum z ktorého sa s vysokou pravdepodobnosťou pri stupňovaní diskusie vyprofilujú ďalší diskutéri pridávajúci „zaručené“ svedectvá o osobe obete a jeho blízkom okolí.

 

Bráňte sa – využite svoje zákonné práva a podajte trestné oznámenie. V takomto prípade ide minimálne o zneužitie Vašich osobných údajov, čím „autor“ fiktívneho profilu spáchal trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, v nemalej miere prichádza do úvahy aj rad ďalších skutočností ktorými Vám mohla byť spôsobená nemajetková (morálne) prípadne aj majetková ujma. Ako som to už nie raz naznačoval, rada právnika je v tomto prípade prospešnou pomôckou a to nie len v procese trestného oznámenia, ale aj pri vyčísľovaní a vymáhaní náhrady za spôsobenú škodu takýmto konaním. Len na margo témy – takéto konanie je obvykle úmyselné – trestné sadzby v daných prípadoch prevyšujú hranicu 5 rokov.

 

Zásada tretia – využite dostupné možnosti na zrušenie takéhoto profilu vrátane diskusie. Požiadajte prevádzkovateľa danej siete o likvidáciu podobného profilu. Mnoho sietí má dnes veľmi jednoduché postupy na „ohlásenie“ takéhoto zistenia – napríklad u známeho Facebooku je to voľba ukrytá pod tlačítkom s vyobrazenou „*“ – voľba Nahlásiť/Blokovať

nahlásiť 1

 

 

nahlasiť 2

Po kliknutí na „Nahlásiť/blokovať…“ sa vám zobrazí nasledujúce okno, ktoré vám ponúka niekoľko dôvodov prečo danú osobu nahlasujete.

nahlasiť 4

Jednou z možností prečo nahlásiť užívateľa je aj tzv. kyberšikana. O tej sa dozviete viac v budúcich článkoch.

nahlasiť 5

Keďže v dnešnom článku sa venujeme krádeži identity, najvhodnejším výberom je práve tento.

nahlásiť 6

Po nahlásení falošného profilu sa v panely podpory zobrazí stav hlásenia a dôvod prečo bol daný účet nahlásený Po niekoľkých dňoch sa na tejto istej obrazovke zobrazí vyhodnotenie sťažnosti.

 

Na záver by som rád pripomenul prvotný problém z ktorého principiálne vzniká mnoho ďalších. Snažte sa minimalizovať objem súkromných informácií, ktoré zverejňujete na sociálnych sieťach, diskusných fórach a pri rôznych registráciách pri surfovaní na webe. Využívajte zabezpečený prenos údajov cez internet (minimálne protokol HTTPS, ktorému sa ešte určite budeme venovať), pretože nikdy neviete či práve na vašom Wi-Fi prístupovom bode nie je pripojený tiež neznámy útočník, ktorému ide o získanie vašich osobných údajov. Pod pojmom „osobný údaj“ si ale nepredstavujme meno, telefónne číslo alebo meno vašej matky za slobodna. Hackerom skutočne nejde o tieto údaje. Zaujímajú ich práve čísla kreditných kariet, prístupové údaje do internet bankingu a podobne.

Nezabúdajte tiež na to, že akákoľvek informácia, údaj, fotografia alebo iná forma osobných údajov, ktoré zverejníte na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek inde na internete sa stáva   prvkom nad ktorým strácate akúkoľvek kontrolu v momente jeho nahratia na server. A práve takéto údaje môžu byť zneužité na vytvorenie fiktívneho profilu.

 

Tomáš Paulus

 

previ_newsletter_m

Odoberajte náš newsletter dozviete sa o článkoch priamo vo svojich mailových schránkach. Registrácia vpravo hore.

Vyjadrite váš názor v komentároch