Otázky z relácie Rádio Regina 4.2.2016

Otázky z relácie Rádio Regina 4.2.2016

Ďakujeme za otázky, ktoré ste nám poslali do rozhlasovej relácie Poradíme vysvetlíme vysielanej 4.2.2016 z banskobystrického štúdia rádia Regina. Niektoré otázky boli čiastočne zodpovedané priamo v relácií, niektoré sme nestihli. Aby sme vyhoveli všetkým, hosť relácie Ing.Jaroslav Oster poskytol odpovede na jednotlivé otázky aj v písomnej forme. Ďalšie otázky budeme pridávať postupne ako ich spracujeme.

 

záznam relácie sprístupnilo Rádio Regina na nasledovnom linku:   https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11223/377541

 


Myslíte si že je v účastných osnovách predmetu informatika na základných školách dostatočne zahrnutá otázka kriminality a prevencie v rámci počítačovej bezpečnosti? Nemala by výuka smerovať skôr k názorným situáciám ako sa daným nástrahám internetu tipu Phishing vyhnúť a nie ich len definovať?   Marek


 

Súčasné zastúpenie tém informačnej bezpečnosti a rovnako aj nadväzujúcich tém prevencie IT kriminality podľa môjho názoru nie je dostatočne obsiahnuté s obsahu predmetov vyučovaných na základných, stredných školách, gymnáziách. Určite je však namieste aj polemika o zastúpení týchto tém v obsahu vzdelávania na vysokých školách. Plne súhlasím, že účinná forma rozvíjania bezpečnostného povedomia by mala byť spojená aj so získavaním praktických bezpečnostných návykov a nemala by byť postavená na výhradne na teórií.

 

 


Podľa mojej skromnej mienky, by bolo treba začať s reformou učiva, v tomto prípade hlavne na hodinách informatiky. Bohužial mám také skúsenosti, že ludia či už získajú maturitu alebo diplom, majú nulové znalosti o základoch IT bezpečnosti alebo o nástrahách internetu. Hodiny informatiky patria medzi menej dôležité predmety, pritom veľká časť ludí robí s internetom a s produktmi IT denno denne. Školy by mali naučiť deti hlavne na veci ktoré v živote potrebujú, či už je to informačná bezpečnost alebo finančná či právna gramotnosť. Čo si o tom myslíte?  Patrik


 

Úroveň bezpečnostného povedomia rovnako ako aj finančná či právna gramotnosť je žiaľ na značne nízkej úrovni.  Dynamická informatizácia, ktorej súčasťou bolo aj rýchle zvyšovanie tzv.počítačovej gramotnosti, dynamické zavádzanie nových technológií so sebou prinieslo aj rad negatív a rizík. Zvyšovanie informovanosti v oblasti rizík, metód ochrany a ďalších faktorov radených do spoločnej témy nazvanej informačná bezpečnosť ale v týchto procesoch ostalo pozadu. Súhlasím s názorom, že je nutné začať s reformou celého systému vzdelávania informatiky s ohľadom na otázky bezpečnosti. Pri tvorbe koncepcie je však nutné upustiť od predstavy, že téma bezpečnostnej gramotnosti má  byť náplňou výhradne informatických predmetov.

 


Od akeho veku je podla Vas vhodna registracia na socialnej sieti napriklad facebook pre deti. Aby sa stali jej aktivnymi uzivatelmi. A je vhodne podla Vas aby dieta do 15 rokov chodilo na pokec. Dakujem   Andrea


Registrácie na rôzne sociálne siete vzhľadom na vek účastníka sú vo väčšine prípadov určované legislatívou krajín podľa ktorých je daná sieť prevádzkovaná (obvykle štát kde sídli spoločnosť prevádzkujúca konkrétnu službu). Najčastejšie je dolná veková hranica podmieňujúca registráciu v priamej súvislosti s vekom trestnoprávnej zodpovednosti.

Druhou rovinou je otázka aktívnej účasti na platforme, kde sa môže dieťa stretnúť s radom rizík, ktoré nedokáže korektne spracovať a ošetriť. Nech sa jedná o akúkoľvek sociálnu sieť, určite máte aj vlastnú skúsenosť, aké diskusie a s akým obsahom sú tam často k videniu.

 

 


V poslednej dobe sa množia bezpečnostné incidenty v rôznych produktoch od webových služieb cez routre, autá, mobily a webkamery az po peacemakery. Pre ľudstvo ako keby bezpecnosť bola druhoradá keďže často tie chyby sú banálne a stále sa opakujú. Lieky a potraviny sa neustále kontrolujú, podľa vás by bola reálna podobná kontrola aj pri elektronických produktoch? Ja by som zaviedol aj povinnosť v rámci záručnej lehoty poskytnúť na produkt aj záruku opravy bezpečnostných chýb.  Patrik


Veľmi zaujímavá a zložitá otázka, ktorej sa v rámci ďalšieho vývoja legislatívy ochrany spotrebiteľa nevyhneme. Súčasný stav legislatívy vo väčšine európskych krajín sa zameriava na garanciu prevádzkovej spoľahlivosti a garancie technických bezpečnostných požiadaviek. Zjednodušene povedané ak zariadenie funguje (plní deklarovaný účel) a nepredstavuje pre človeka alebo okolie priamy zdroj nebezpečia je považované za funkčné.

Ak však Vašu otázku nasmerujeme na tému informačnej bezpečnosti, posúva sa problematika do úplne inej a zložitejšej roviny najmä z pohľadu laického používateľa a to najmä v rovine preukazovania. Predpokladám, že v súčasnej praxi by podobný príklad končil zamietnutím reklamácie s odôvodnením, že výrobok plní funckie s ktorými bol predávaný a popisovaná závada sa neprejavila. Obvyklý slogan v reklamačných konaniach.

 


Je využívanie free wifi na platby cez internet nebezpečné?  Anonym


 

Wifi pripojenie prostredníctvom nezabezpečených sietí je vždy rizikovým. Nezabezpečené pripojenie môže predstavovať riziko, že súčasne s Vami je k sieti pripojený niekto so zámerom „odpočúvať“ prebiehajúcu komunikáciu a tak sa útočník môže dostať k veľmi citlivým informáciám. Napríklad to môže byť Vaša komunikácia s bankou, či posielanie osobných údajov, fotografií a podobne. Preto využívanie free wifi pripojení na verejných miestach určite neodporúčame využívať na citlivé operácie – určite nie na pripojenie k Vášmu homebankingu.

Viac o téme nájdete aj v článkoch:

Zas sú tu dovolenky, zvažujte čo zverejníte na sociálnych sieťach a nie len to….

Bezpečná sieť WIFI

 


Posielanie súkromnej pošty z pracovného počítača?  Odporúčate?


Tento problém  má niekoľko rovín. V prvom rade si musíme pripustiť, že sa jedná o aktíva (počítače, softvér, energie, pripojenie do internetu), ktoré patria a sú hradené zamestnávateľom. Teda on určuje pravidlá ako a na aké účely je možné využívať jeho technické vybavenie.

Druhou rovinou je využívanie služobného e-mailu na súkromné účely. Ak využijete svoj svoju služobnú e-mail adresu v rámci rôznych diskusií (čo nebýva ojedinelý prípad) je názor v tejto diskusii Váš osobný alebo je to oficiálny názor Vás ako zamestnanca t.j. prenesený postoj Vášho zamestnávateľa k téme?

Treťou rovinou je súkromie. Zamestnávateľ podľa pomerne nového rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 12.1.2016 v prípade Barbulescu vs.Rumunsko má právo oboznamovať sa s komunikácou svojich zamestnancov počas pracovného dňa. Toto rozhodnutie vnieslo nový rozmer do diskusií o práve kontrolovania komunikácie zamestnanca zo strany zamestnávateľa.

 

 

Ak máte ďalšie otázky môžete využiť aj našu poradňu na na tomto odkaze

Vyjadrite váš názor v komentároch