Podvody voči seniorom sú rizikové

Aktuálne sme identifikovali scenár, ktorý je nebezpečný najmä tým, že útočníci vyvolávajú pocit obavy z ohrozenia bezpečia domácnosti.

Scenár je nasledovný

  • prichádza telefonát z utajeného čísla
  • volajúci sa predstavuje pod falošnou identitou ako kapitán Krajského riaditeľstva Policajného zboru
  • informuje, že chytili vykrádačov domov a že získali od vykrádačov zoznam vytypovaných domov, pričom sa v zozname nachádza aj nehnuteľnosť volaného
  • volajúci sa dotazuje, či držia doma hotovosť, cennosti a podobne
  • podvodník ubezpečuje volaného, že situácia je už riešená políciou
  • žiada o popis cenných vecí, hotovosti a nadiktovanie sériových čísel bankoviek, ktoré volaný senior drží doma

Obrana

  • ak máte seniorov v rodine, informujte ich o podobnom možnom (aj prípadných ďalších) scenároch podvodného volania
  • seniori, na podobné výzvy nereagujte, hovor ukončite – v žiadnom prípade neposkytujte žiadne informácie
  • zvážte informovať políciu o svojej skúsenosti prípadne podať trestné oznámenie na najbližšom obvodnom oddelení PZ SR
  • a šírte túto informáciu, nech je rýchlejšia než nečestní podvodníci

Vyjadrite váš názor v komentároch